Znamy już zwycięzców trzeciej edycji konkursu Young Fahrenheit!

mgr Vladyslav Ievtukhov

mgr Vladyslav Ievtukhov

W trzeciej edycji konkursu Young Fahrenheit, skierowanego do młodych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego, zwycięzcą okazał się mgr Vladyslav Ievtukhov.

Trzecia edycja konkursu Young Fahrenheit, organizowanego przez Univentum Labs (spółkę celową UG) przy wsparciu Centrum Transferu Technologii, dobiegła końca. W początkowym etapie Kapituła Konkursu oceniała pisemne zgłoszenia uczestniczek i uczestników. W efekcie do finału zakwalifikowano cztery osoby: mgr Weronikę Babińską-Wensierską (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), mgr inż. Kamilę Jarzyńską (Wydział Chemii), mgr. Vladyslava Ievtukhova (reprezentującego zarówno Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, jak i Wydział Chemii) oraz Natalię Wyźlic (Wydział Chemii).

mgr inż. Kamila Jarzyńska

mgr inż. Kamila Jarzyńska

Z tymi osobami 24 stycznia spotkali się członkowie Kapituły Konkursu. Wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie, a decyzja Kapituły Konkursu dotycząca przyznania pierwszej nagrody nie była jednomyślna. Ostatecznie najwyżej oceniono projekt, który łączy w sobie aspekty fizyczne i chemiczne, autorstwa Vladyslava Ievtukhova. Pomysł laureata polega na projektowaniu związków organicznych, pochodnych akrydyny o wysokim potencjale zastosowania w różnych dynamicznie rozwijających się dziedzinach. Pierwsza możliwość wdrożenia rezultatów projektu polega na zaprojektowaniu i zbadaniu właściwości skutecznych indykatorów dla zastosowań w immunodiagnostyce. Druga opcja dotyczy projektowania i badania związków emitujących światło dla zastosowań w technologii OLED, co ma na celu poprawę stabilności oraz wydajności urządzeń OLED.

mgr Weronika Babińska-Wensierska

mgr Weronika Babińska-Wensierska

Drugie miejsce przyznano mgr inż. Kamili Jarzyńskiej, której projekt dotyczy stworzenia oprogramowania ILSearch, wykorzystującego algorytmy uczenia maszynowego do optymalizacji wyboru struktury cieczy jonowej pod kątem określonego zastosowania przemysłowego. Takie rozwiązanie pozwala na redukcję liczby badań laboratoryjnych oraz czasu i kosztów związanych z ich przeprowadzeniem. Zdobywczynią trzeciej nagrody okazała się mgr Weronika Babińska-Wensierska, pracująca w zespole Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed. Jej badania dotyczą problemu rosnącej oporności na antybiotyki wśród zjadliwych patogenów ludzkich oraz sposobów ograniczenia tego zjawiska.

Kapituła konkursu zdecydowała również o wyróżnieniu dla jedynej studentki w gronie finalistów - Natalii Wyźlic, która w bardzo ciekawy sposób przedstawiła prowadzone przez siebie badania dotyczące diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Natalia Wyźlic

Natalia Wyźlic

- Trzecia edycja konkursu pokazała, że na Uniwersytecie Gdańskim można znaleźć ciekawe badania prowadzone przez młodych naukowców, które mają szansę nie tylko na komercjalizację i sukces rynkowy, ale także na wprowadzenie rozwiązań znacząco poprawiających np. stan środowiska - mówi prezes spółki Univentum Labs, dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG.

Wręczenie nagród laureatkom i laureatowi konkursu zaplanowano podczas uroczystej sesji Senatu UG z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy konkursu planują kolejną jego edycję na początek nowego roku akademickiego.

Univentum Labs, fot. Marcel Jakubowski