Post-doc na Uniwersytecie w Kilonii? Trwa nabór do programu KiTE

UG

Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii we współpracy z programem Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) szuka młodych, utalentowanych naukowców na stanowiska typu post-doc. KiTE - Kiel Training for Excellence - to program doskonalenia i rozwoju dla naukowców z całego świata, którzy zainteresowani są prowadzeniem niezależnych, interdyscyplinarnych badań.

Uczelnia przyjmuje projekty powiązane z jednym z czterech priorytetowych obszarów badawczych na Uniwersytecie w Kilonii:

  • Kiel Life Science (KLS),
  • Kiel Marine Science (KMS),
  • Kiel Nano, Surface and Interface Science (KiNSIS),
  • Societal, Environmental and Cultural Change (SECC).

Inicjatywa przewiduje nabór na 7 stanowisk typu post-doc. Oferowana jest 36-miesięczna umowa w pełnym wymiarze, z ubezpieczeniem oraz miesięcznym dodatkiem badawczym w wysokości €500 na realizację projektu badawczego. Roczne wynagrodzenie obejmuje obowiązkowe składki wraz z podatkami i wyniesie od  €67 000 do  €75 000.

Wnioskodawcami mogą być naukowcy z tytułem doktora dowolnej narodowości, którzy nie mają więcej niż 4 lata doświadczenia badawczego od momentu ukończeniu doktoratu i spełniają zasadę mobilności MSCA.

Harmonogram:

31 marca 2024 r. - koniec terminu rejestracji

Kwiecień - Czerwiec 2024 r. - ocena wniosków pisemnych

Lipiec 2024 r. - rozmowy kwalifikacyjne & prezentacje oryginalnych projektów

Lipiec - Sierpień 2024 r. - decyzja o przyznaniu finansowania

Wrzesień - Listopad 2024 r. - rozpoczęcie projektów stypendystów

Dokumenty aplikacyjne:

  • CV,
  • formularz projektowy,
  • formularz zgłoszeniowy,
  • ocena etyki projektowej,
  • pisemne zobowiązanie mentora,
  • transkrypcje ocen i świadectw ukończenia studiów (przetłumaczone na język angielski).

Kontakt do koordynatora: dr Nadezhda Kakhro, e-mail: nkakhro@pz.uni-kiel.de

Więcej szczegółów: www.uni-kiel.de/en/kite

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Call 2 KiTE 184.55 KB
Natalia Lubińska/ Biuro SEA-EU UG