Badania nad embriologią Cannabis sativa L możliwe dzięki współpracy z Kombinatem Konopnym

Współpraca i wzajemne wsparcie w realizacji badań nad rozwojem wegetatywnym i generatywnym Cannabis sativa L będą możliwe dzięki podpisaniu listu intencyjnego przez Uniwersytet Gdański i Kombinat Konopny.

 

Współdziałanie między innymi w zakresie wsparcia merytorycznego, udostępniania materiału roślinnego do badań czy włączenia do prac badawczych studentów i doktorantów to główne cele podpisania listu intencyjnego przez Uniwersytet Gdański oraz Kombinat Konopny. Efektem współpracy będzie przygotowanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych. Za realizację tego celu ze strony UG jest odpowiedzialna dr Joanna Rojek z Pracowni Cytologii i Embriologii Roślin na Wydziale Biologii.

- Moje zainteresowanie konopiami wynika z rozpoczętych w 2022 roku badań embriologicznych nad rozwojem kwiatostanu konopi (roczny staż naukowy na Uniwersytecie Saskatchewan, Kanada). Temat kontynuuję, rozszerzając o konopie uprawiane w Polsce (tu przez Kombinat Konopny), które charakteryzują się innym typem rozmnażania i mają śladową zawartość THC, stąd też ich wykorzystanie jest odmienne. Strategia rozmnażania, rozwój kwiatu, zawartość wydzieliny włosków oraz składniki ściany komórkowej są kluczowe dla uzyskiwania najbardziej wartościowego produktu (związki aktywne w suplementach, włókno). Z perspektywy naukowej - jestem pionierem w badaniach nad embriologią Cannabis - mówi dr Joanna Rojek.

Współpraca z Kombinatem Konopnym będzie również okazją do dzielenia się doświadczeniem praktyki rolniczej i naukowej pomiędzy firmą a Uniwersytetem.

zdjęcie
Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy