Spotkanie szkoleniowe EZD w Uniwersytecie Gdańskim

1

O działaniach związanych z wdrażaniem systemu EZD podczas spotkania szkoleniowego rozmawiali przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego oraz  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

4 kwietnia w Uniwersytecie Gdańskim odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z zakresu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Ze strony UG w spotkaniu udział wzięli: Kanclerka UG dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, Kwestorka UG Marzena Wojtaszko, Dyrektorka Archiwum UG dr Monika Płuciennik, Kierownik Kancelarii Ogólnej UG Mateusz Krzych, Dyrektorka Centrum Informatycznego UG Magdalena Bugaj oraz przedstawiciele Centrum Kompetencyjnego EZD.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentowali: Zastępczyni Kanclerza ds. Administracyjnych Adriana Faraś-Bąk, Kwestorka Agnieszka Choma-Meus, Zastępczyni Kwestora ds. Finansowo-Księgowych Beata Wolak, Koordynatorka Kancelarii Katarzyna Kuźmińska, Kierowniczka Biura Rektora Weronika Turolska wraz z pracownicą Pauliną Borcun, przedstawicielki Archiwum UWM: Anna Wójcicka i Barbara Dąbkowska-Sówka oraz przedstawiciele Centrum Informatycznego UWM: Andrzej Rydzewski, Marcin Grabowski i Dawid Podhajski.

- Bardzo się cieszę, że przyjechali Państwo w tak licznym gronie. Z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim pracuję na co dzień w obszarze naukowym, stąd wiem, że współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim odbywa się na różnych poziomach naukowych i badawczych. Tym bardziej jest mi miło i cieszę się, że dziś będziemy zacieśniać współpracę również na poziomie administracyjnym. Wspólnie będziemy mogli rozwiązywać problemy merytoryczne związane z czynnościami kancelaryjnymi, z archiwizacją dokumentów i oczywiście z wdrożeniem EZD, które to czynności z sukcesem są realizowane w Uniwersytecie Gdańskim - gości powitała Kanclerka UG dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG.

- Dziękujemy za możliwość spotkania się z Państwem. Jesteśmy na kolejnym etapie wdrażania EZD. Rok temu byliśmy w Uniwersytecie Gdańskim na początku wdrażania tego systemu i mamy do Państwa wiele pytań, stąd nasza prośba o spotkanie w wymiarze bardziej roboczym - mówiła Zastępczyni Kanclerza ds. Administracyjnych UWM Adriana Faraś-Bąk.

Następnie rozpoczęła się część szkoleniowa spotkania, podczas której przedstawiciele UWM mieli możliwość zadawania pytań.

W ramach Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) w Uniwersytecie Gdańskim funkcjonuje Centrum Kompetencyjne EZD. Celem jednostki jest świadczenie wsparcia potencjalnym i aktualnym partnerom na etapach: przedwdrożeniowym, wdrożeniowym oraz po zakończeniu instalacji i rozpoczęciu użytkowania systemu EZD. Dzięki CK EZD Uniwersytet Gdański ma prawo do przeprowadzania szkoleń dla pracowników uniwersytetów, będących członkami MUCI, z całej Polski.

 

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy