Spotkanie autorskie z prof. Stefanem Chwinem i dr. Timem Jancą w Centrum Herdera

1

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego i DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)  zapraszają na spotkanie autorskie „Niemcy-romantyzm-Polska”, w którym udział wezmą prof. Stefan Chwin i dr Timo Janca .

Spotkanie odbędzie się 19.04.2024 (piątek) w godz. 17.30-19.00 w siedzibie Centrum Herdera UG przy ul. Ogarnej 26. Poprowadzi je dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG i dr Ewa Krauß ze slawistyki w Jenie. Spotkanie odbędzie się w języku polskim i niemieckim, a towarzyszyć mu będzie wystawa portretów Klaudii Turek.

Tematem spotkania będzie długie trwanie tradycji romantycznej w kulturze polskiej i niemieckiej. Obaj autorzy przeczytają fragmenty swoich tekstów. Rozmowa z profesorem Chwinem obejmie między innymi temat jego prozy dotyczącej XIX wieku, szczególnie w kontekście doświadczania wolności egzystencji i presji losu związanych chociażby z fenomenem samobójstwa altruistycznego. Tima Jancę zapytamy o jego wizję doświadczania „niewoli losu”, obecną w jego pisarstwie.

Spotkanie zakończy polsko-niemiecka dyskusja na temat wartości dziedzictwa romantycznego we współczesnych kulturach: polskiej i niemieckiej. W wydarzeniu wezmą udział wykładowcy i studenci kierunków humanistycznych z Gdańska i Jeny.

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Herdera UG.

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy