Koniec marca w Centrum Filmowym UG

fot.

Za nami kolejne wydarzenia organizowane przez Centrum Filmowe UG im. Andrzeja Wajdy. W ramach Akademii Polskiego Filmu odbył się pokaz „Ogniomistrza Kalenia”, natomiast niezapomniany „Pociąg” można było obejrzeć w cyklu Cinematic Poland.

Spotkanie z cyklu Akademia Polskiego Filmu dotyczące obrazu ,,Ogniomistrz Kaleń” (1961) w reżyserii Ewy Petelskiej i Czesława Petelskiego odbyło się 25.03.2024 r. Prelekcję poprowadził Zastępca Dyrektora Instytutu Badań nad Kulturą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG - filmoznawca specjalizujący się w historii kina polskiego, autor książek takich jak „Kino polskie wobec katolicyzmu 1945-1970” czy „Popiół i diament Andrzeja Wajdy”. Prof. UG Krzysztof Kornacki był również współzałożycielem i pierwszym prezesem Dyskusyjnego Klubu Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”. Za swoje zasługi został nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wykład zapewnił interesującą podstawę, która ubogaciła seans filmowy. Publiczność dowiedziała się, w jaki sposób przeniesiono na ekran opowieść zaczerpniętą z książki ,,Łuny w Bieszczadach” Jana Gerharda. Przedstawiony został również kontekst historyczny oraz charakterystyka twórczości Petelskich, wraz z ich usytuowaniem w ówczesnym przemyśle filmowym.

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W jego ramach realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy. Seanse filmowe połączone są z wykładami prowadzonymi przez filmoznawców z wielu uniwersytetów z całej Polski, znawców danego tematu. Wstęp na seanse i wykłady jest otwarty również dla osób spoza Uniwersytetu Gdańskiego. Program powstał z inicjatywy i środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Głównymi organizatorami projektu są Filmoteka Narodowa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot.

W ramach cyklu Cinematic Poland tym razem mogliśmy obejrzeć ,,Pociąg” (1959) w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

Prelekcję poprowadził Kierownik Zakładu Filmu i Mediów w Instytucie Badań nad Kulturą Wydziału Filologicznego UG dr Piotr Kurpiewski, zajmujący się naukowo historią polskiej kinematografii, ze szczególnym uwzględnieniem czasów PRL. Dr Kurpiewski jest autorem kilkudziesięciu tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii filmu, wykładowcą Akademii Polskiego Filmu oraz stałym współpracownikiem Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.

Przed seansem poznaliśmy tło historyczne odnoszące się do czasu, w którym powstawał film, nie zabrakło również wzmianki o polskiej szkole filmowej oraz łączeniu gatunków w ,,Pociągu”. Publiczność aktywnie uczestniczyła w dyskusji po zakończonej projekcji.

Cinematic Poland to inicjatywa Centrum Filmowego UG, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego - jednostki powołanej do współpracy z zagraniczną częścią społeczności akademickiej. Jednym z jej zadań jest przybliżanie obcokrajowcom polskiej kultury, w tym historii polskiej kinematografii. Dzięki Cinematic Poland zagraniczni studenci i pracownicy będą mieli okazję obejrzeć zarówno filmy należące do klasyki kina, jak i współczesne produkcje.

Estera Pyszczorska; oprac. ZP