Przestrzeń publiczna oczami studentów. Finał PAPPP

fot. Gregmar

Kilkumiesięczne prace projektowe zakończone, zwycięzcy wyłonieni. 12 kwietnia odbyła się gala ogłoszenia wyników Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej (PAPPP). Studenci z Uczelni Fahrenheita i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku opracowali koncepcje zagospodarowania terenu po dawnej cukrowni w Pelplinie.

PAPPP to inicjatywa łącząca różne środowiska wokół tworzenia przestrzeni przyjaznych przyszłym użytkownikom. W marcu 2023 Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego uruchomiło nabór gmin, spośród których wybrany został gospodarz edycji - Pelplin. Burmistrz miasta wybrał obszar po cukrowni jako przedmiot prac koncepcyjnych.

Do realizacji przedsięwzięcia Samorząd Województwa Pomorskiego zaprosił Uczelnie Fahrenheita oraz Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Kadra naukowa koordynowała przebieg konkursu i wspierała prace studentów, realizowane w zespołach składających się z reprezentantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz ASP. Zanim zaczęły powstawać międzyuczelniane projekty, zespoły wzięły udział w kilkudniowych warsztatach w Pelplinie, by poznać teren i potrzeby mieszkańców. Nad propozycjami rozwiązań studenci pracowali przez następne cztery miesiące.

WYSTAWA PRAC ONLINE

Gala ogłoszenia wyników

fot. Gregmar

Uroczystość zwieńczająca Akademię rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora PBPR Jakuba Pietruszewskiego, który podziękował zespołowi za wdrożenie inicjatywy i zaprosił do wysłuchania debaty dotyczącej przekształcania przestrzeni publicznej w kryzysie klimatycznym. W dyskusji udział wzięli architekci Monika ArczyńskaNatalia Balcerzak i Jakub Szczęsny, a moderował ją redaktor Michał Tokarczyk.

Według rozmówców już 15 lat temu w środowisku zwracano uwagę na rozwiązania klimatyczne, ale w innym wymiarze i skali. Dziś jesteśmy o krok od wdrożenia zmian legislacyjnych związanych m.in. z wymogiem obliczania śladu węglowego. Prelegenci jednogłośnie podkreślili, że od kilku lat dostrzegalny jest trend odwrotu od spektakularnej architektury w stronę architektury mniejszej skali, bliżej człowieka i natury, stawiającej w centrum punkt widzenia przyszłego użytkownika. W debacie pojawiły się też wątki przyszłości zawodu architekta, determinanty w postaci estetyki oraz rekultywacji budynków jako rekomendowanego podejścia zamiast rozbudowywania tkanki miejskiej.

fot. Gregmar

W kolejnym wystąpieniu Dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska zaznaczyła, że Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej to jeden z najlepszych przykładów międzyśrodowiskowej integracji, a niezależnie od werdyktu każda osoba zaangażowana w realizację zyskała nowe relacje, kompetencje i umiejętności. Z kolei Prodziekan Wydziału Architektury PG oraz kierowniczka zespołu merytorycznego Akademii dr inż. arch. Magdalena Podwojewska wyjaśniła metody i zasady tworzenia zespołów konkursowych. Zachęciła też do zapoznania się z opisami projektów, które pomogą zrozumieć ideę twórców i dobór rozwiązań.

Na chwilę przed wręczeniem wyróżnień Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna zwrócił uwagę, że nie tylko człowiek kształtuje przestrzeń, ale i przestrzeń kształtuje człowieka, indukuje aktywność społeczną, inspiruje i daje możliwości. Wyróżnienia uczestnikom wręczył wraz z rektorami zaangażowanych w PAPPP uczelni: prof. dr. hab. Marcinem Gruchałą (GUMed), prof. dr. hab. Krzysztofem Wilde (PG), prof. dr. hab. Piotrem Stepnowskim (UG) oraz dr. hab. Krzysztofem Polkowskim, prof. ASP (ASP).

fot. Gregmar

Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano twórcom projektów:

1. „Osada Horyzont” za:

 • wysoki poziom i dojrzałość opracowania
 • rozwiązania projektowe sprzyjające wysokiej jakości życia, umiejętne wykorzystanie walorów krajobrazowych i właściwe dostosowanie do skali miasta
 • wielowymiarową koncepcję - od przekształceń w skali miasta, poprzez rozwiązania architektoniczne, do detalu małej architektury
 • wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz etapowanie inwestycji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalizacyjnych

Skład zespołu: Aleksandra Bartosińska (PG), Marta Idczak (UG), Agata Karczewska (GUMed), Patryk Mrozek (UG), Daria Szczygielska (GUMed), Michalina Śliwska (PG).

fot. Gregmar

2. „Stacja Cukrownia” za:

 • odważne i kreatywne decyzje projektowe
 • stworzenie przestrzeni o znaczeniu ponadlokalnym, przyciągającej nowych mieszkańców i inwestorów
 • wprowadzenie nowej oferty kulturalnej i turystycznej jako potencjału ekonomicznego rozwoju miasta
 • wykreowanie nowoczesnej, architektonicznej ikony miasta w celu uatrakcyjnienia jego wizerunku

Skład zespołu: Rafał Baranowski (PG), Dorian Bronikowski (GUMed), Patrycja Głuchowska (UG), Alicja Majewska (GUMed), Maja Paprocka (PG).

Na koniec Mirosław Chyła, burmistrz miasta i gminy Pelplin, podziękował wszystkim uczestnikom Akademii za pomysły i nowe perspektywy rozwoju dla miasta. Wręczył również nagrodę autorom koncepcji zatytułowanej „Szlak Cukrownia”, którzy zwyciężyli w głosowaniu przeprowadzonym wśród mieszkańców gminy.

Reprezentanci uczelni uczestniczący w Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej:

 • FarU - dyrekcja Związku, prof. Adriana Zaleska-Medynska i Katarzyna Zygmunt;
 • GUMed - studenci  Psychologii Zdrowia, Zdrowia Środowiskowego oraz Zdrowia Środowiskowego i BHP pod przewodnictwem prof. dr hab. Lidii Wolskiej z Zakładu Toksykologii Środowiska, dr hab. Magdaleny Błażek, prof. GUMed z Zakładu Badań nad Jakością Życia oraz dr. inż. Macieja Tankiewicza z Zakładu Toksykologii Środowiska;
 • PG - studenci Wydziału Architektury pod przewodnictwem dr inż. arch. Magdaleny Podwojewskiej oraz dr inż. arch. Anny Rubczak;
 • UG - studenci z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pod przewodnictwem dr Grażyny Chaberek oraz dr inż. arch. Joanny Poczobut;
 • ASP - studenci z Architektury Przestrzeni Kulturowych pod przewodnictwem dr hab. Iwony Dzierżko-Bukal, prof. ASP oraz dr arch. kraj. Dominiki Gołębiewskiej.

Organizatorzy PAPPP zapowiadają, że planowana jest kolejna edycja konkursu w 2025 roku.

fot. Gregmar

tekst Karolina Sienkiewicz/FarU, fot. Gregmar