O europejskim standardzie prawnym z członkami Komisji Weneckiej. Konferencja Katedry Imiennej Eugeniusza Kwiatkowskiego

Podczas dwudniowej konferencji „Elementy i dynamika europejskiego standardu prawnego”, zorganizowanej przez Katedrę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego pod kierownictwem Premier Hanny Suchockiej, członkowie Komisji Weneckiej oraz wybitni konstytucjonaliści i teoretycy prawa z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych dyskutowali o europejskich standardach prawnych w sferze podziału władzy, wymiaru sprawiedliwości i kontroli konstytucyjności prawa.

Konferencja „Elementy i dynamika europejskiego standardu prawnego” zorganizowana przez Katedrę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, kierowaną przez dr hab. Hannę Suchocką, prof. UAM, dawną Premier RP, odbyła się 18 i 19 kwietnia 2024 r. Obrady odbywały się w istotnych dla Gdańska miejscach, takich jak Europejskie Centrum Solidarności oraz Dwór Artusa, co było możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, Rektora UG prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego i Dziekana WPiA dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG.

Wydarzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Weneckiej Claire Bazy Malaurie wraz z Rektorem UG  prof. Piotrem Stepnowskim, Dziekanem WPiA UG  dr. hab. Wojciechem Zalewskim, prof. UG, Wiceprezydentem Miasta Gdańska Piotrem Borawskim, Wiceministrem Sprawiedliwości Dariuszem Mazurem i Dyrektorem ECS Basilem Kerskim.

Pierwszego dnia Konferencji keynote speech wygłosił Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, koncentrując się przede wszystkim na wartościach, jakie niesie w sobie występowanie niezależnego sądownictwa. Drugi dzień wydarzenia otworzyła zaś Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Podczas obu dni obrad wystąpiło łącznie 24 prelegentów. Wsród nich pojawili się członkowie komisji Weneckiej: prof. Kaarlo Tuori, prof. Serhiy Holovaty, prof. Martin Kuijer, prof. Regina Kiener, prof. Cesare Pinelli oraz Sekretarz Komisji  Simona Granata-Menghini, a także inni wybitni konstytucjonaliści i teoretycy prawa z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Konferencja była doskonałym przykładem wymiany myśli i poszukiwania europejskich standardów prawnych, przede wszystkim w sferze podziału władzy, wymiaru sprawiedliwości i kontroli konstytucyjności prawa.

Przypomnijmy, że Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo) powołana została w związku z przemianami ustrojowymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 1990 roku. W jej skład wchodzą eksperci w dziedzinie prawa, zwłaszcza konstytucyjnego i międzynarodowego. Polska jest członkiem Komisji od 1992 roku. Komisja wypracowuje pewne minima ustrojowe, których przestrzeganie realizuje wartości demokratyczne.

 

oprac. ZP