Promocja książki prof. Leszka Starosty

1

Zapraszamy na promocję książki profesora Leszka Starosty „Teoretyczne podstawy nauki prawa sportowego” połączoną z wykładem autora pt. „Fascynujące oblicze prawa sportowego”.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 24 maja 2024 r., o godz. 16.00 w audytorium A na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorzy: Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

O książce:

Sport w swym ogólnym wyrazie wnosi z etycznego punktu widzenia duży wkład w kształtowanie kultury masowej, co nie oznacza, że wolny jest od zjawisk nawet krańcowo negatywnych, którym najbardziej sprzyja jego przyspieszona ekonomizacja i polityzacja. Z jednej strony można bowiem wskazać, że sport kształtuje charaktery ludzi, wzmacnia ich siłę fizyczną i psychiczną, uczy samodyscypliny i uczciwej konkurencji (…); natomiast z drugiej strony we współczesnym sporcie mamy do czynienia z nasileniem się wielu zjawisk patologicznych, burzących jego idealistyczny obraz, takich jak niedozwolony doping, korupcja, przemoc, manipulowanie wynikami rywalizacji, zakazana ingerencja genetyczna, postawy skrajnego egoizmu i wrogiego nastawienia do przeciwnika (…). Dynamika przeobrażeń współczesnego sportu wzmacnia silnie tego rodzaju presję regulacyjną, co przyczynia się do postępującej jurydyzacji i judyfikacji sektorowej, a to wpływa na rozwój i poszerzanie pola prawa sportowego jako subdyscypliny w ramach gałęziowej struktury prawoznawstwa o wyraźnie już identyfikowalnych właściwościach.

Leszek Starosta - profesor prawa w Instytucie Studiów Europejskich w Gdyni, były pracownik i kierownik Zespołowej Katedry Teorii Państwa i Prawa WPiA UG, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, adwokat.

W trakcie spotkania będzie można zakupić książkę.

Milena Szabat/Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego