Pożegnanie dr. Zygmunta Matrackiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

dr. Zygmunta Matrackiego

literaturoznawcy, wieloletniego cenionego wykładowcy akademickiego

w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym,
następnie Filologiczno-Historycznym.

Cześć Jego pamięci składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

dr Z. MAtracki
zp