Ponad 55 tys. euro dofinansowania dla projektu COVER

1

Projekt (C)ombinatorial (O)ptimisation for (V)ersatile Applications to (E)merging u(R)ban problems (COVER) uzyskał dofinansowanie w ramach HORIZON-MSCA-2023-SE-01-01 - MSCA Staff Exchanges 2023. Dzięki temu możliwe będą prace między innymi nad strategią urbanistyczną „miasta 15 minut”. O założeniach projektu rozmawiamy z jego kierowniczką po stronie UG dr Hanną Furmańczyk z Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Julia Bereszczyńska: - W ramach nowo dofinansowego projektu COVER realizowana będzie m. in. koncepcja „miasta 15 minut”. Na czym będzie ona polegała?

Dr Hanna Furmańczyk: - Projekt COVER skupia się na wykorzystaniu optymalizacji kombinatorycznej i metod badań operacyjnych, aby pomóc zachować zasady zrównoważonego rozwoju i poprawić jakość życia ludzi w obliczu rosnącej populacji miejskiej. Chociaż wyzwania stojące przed miastami i ich mieszkańcami różnią się w zależności od położenia geograficznego, konsorcjum COVER zajmie się koncepcją „miasta 15 minut”, czyli strategią urbanistyczną, której celem jest zapewnienie najbardziej podstawowych usług i zaspokojenia codziennych potrzeb, w tym pracy, zakupów, edukacji, zdrowia i rekreacji, do których można wygodnie dotrzeć z dowolnego miejsca w mieście w nie więcej niż 15 minut. W ramach projektu skupimy się również na problemach związanych z zarządzaniem po katastrofie, takich jak reagowanie w sytuacjach kryzysowych i organizacja akcji ratowniczych oraz optymalne strategie ewakuacji dla obszarów narażonych na klęski żywiołowe, takie jak powodzie i trzęsienia ziemi. Skupimy się również na problemach badawczych, których celem jest określenie optymalnego rozmieszczenia obiektów takich jak fabryki, magazyny, szkoły, szpitale czy schroniska w oparciu o wymagania geograficzne, koszty obiektów i odległości transportowe. Będziemy również pracować nad problemami związanymi z zarządzaniem ruchem, które jest niezbędne dla zrównoważonego życia w miastach.

- W jaki sposób chcą Państwo to osiągnąć?

- Podczas gdy rosnąca populacja miejska podkreśla potrzebę optymalizacji we wszystkich obszarach planowania urbanistycznego, badania naukowe, szczególnie w naukach podstawowych, często są oderwane od bezpośrednich zastosowań praktycznych. Celem tego konsorcjum jest stworzenie platformy ekspertów z komplementarnych dziedzin optymalizacji kombinatorycznej, takich jak programowanie liniowe, teoria grafów strukturalnych, badania operacyjne i optymalizacja sieci, uzupełnionej o samorządy lokalne, które na co dzień rozwiązują problemy społeczności lokalnych, oraz firmy informatyczne, które często wykorzystują w swoich rozwiązaniach kombinatoryczne metody optymalizacji. Tym samym prace naukowe w konsorcjum COVER wypełnią lukę pomiędzy teorią a praktyką w zakresie problemów urbanizacji.

- Czy przy realizacji projektu planowana jest współpraca z innymi jednostkami?

- Celem działania MSCA-SE jest promocja międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych badań poprzez transfer wiedzy, umożliwiony przez mobilność kadry. W tym kontekście konsorcjum COVER składa się z 15 instytucji i 48 badaczy z 6 krajów. W skład konsorcjum wchodzą następujące uczelnie, firmy prywatne i samorząd lokalny: Turcja: Uniwersytet Techniczny Gebze (lider projektu), Uniwersytet Boğaziçi, Optiyol Karar Destek Teknolojileri A.Ş.; Polska: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, CityBike Poland, JIT Team Sp. z o.o, Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot; Szwajcaria: Uniwersytet we Fryburgu; Hiszpania: Uniwersytet w A Coruna, Uniwersytet w Kadyksie; Słowenia: Uniwersytet w Mariborze, Uniwersytet Primorska; Republika Południowej Afryki: Uniwersytet w Stellenbosch i Uniwersytet w Pretorii. W UG w projekt, oprócz mnie, zaangażowani będą: dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG i dr inż. Magda Dettlaff.

- Na czym ta współpraca będzie polegała?

- Każdy partner projektu zidentyfikuje problemy w swoim mieście, które mogą być rozwiązane za pomocą metod optymalizacji kombinatorycznej. Stawiamy na współpracę międzynarodową oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między partnerami, zarówno w sektorze akademickim, jak i przemysłowym. Dzięki projektowi możliwa będzie również edukacja i zaangażowanie młodych badaczy w międzynarodowe projekty badawcze. Planowane jest również stworzenie prototypu bazy danych HOUSE OF PROBLEMS, czyli bazy modeli matematycznych dla identyfikowanych problemów, ułatwiającej naukowcom dostęp do problemów związanych z ich tematyką badawczą.

- Na czym polega innowacyjność projektu?

- Projekt wyróżnia się podejściem międzysektorowym i interdyscyplinarnym, łącząc matematykę, informatykę i inżynierię komputerową. Dąży do zbliżenia nauki do realnych aplikacji, przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Synergia wynikająca z połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej partnerów projektu pozwala na kompleksowe podejście do problemów miejskich. Współpraca ta przynosi różnorodność doświadczeń, co ma pozytywny wpływ na jakość badań i identyfikację problemów. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 395 600.00 euro, z czego 55 200 euro przypada na Uniwersytet Gdański, jesteśmy gotowi wprowadzić te pomysły w życie.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy