Prof. Tomasz Puzyn z Wydziału Chemii laureatem nagrody „Primum Cooperatio”

Fot. A.Smykowski

Nagrodę „Primum Cooperatio”, czyli „Nade wszystko współpraca”, przyznawaną przez Pracodawców Pomorza odebrał Kierownik Pracowni Chemoinformatyki Środowiska na Wydziale Chemii UG prof. dr hab. Tomasz Puzyn. Uroczysta gala odbyła się w piątek 7 czerwca w AmberExpo.

„Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działająca na obszarze województwa pomorskiego zrzeszająca ponad 1000 przedsiębiorstw z różnych branż. Nagrody stowarzyszenia wręczane są co roku podczas Gali Pracodawców Pomorza. 

- Naszym celem jest coroczne wyłanianie liderów pośród pomorskich przedsiębiorców, którzy osiągając dobre wyniki finansowe i gospodarcze, przestrzegali zasad etyki i społecznej odpowiedzialności, zapewniając pracownikom odpowiednie warunki pracy i możliwości rozwoju - informują organizatorzy uroczystości. 

Nagroda specjalna „Primum Cooperatio”, czyli „Nade wszystko współpraca”, przyznawana jest wybitnemu przedstawicielowi świata nauki, który w sposób aktywny swoją wiedzą, twórczą myślą i doświadczeniem przyczynia się do wspierania i realizacji nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych. Jednocześnie jest to osoba, która udowodniła swoim działaniem, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce.

Laureatem tegorocznej edycji nagrody „Primum Cooperatio” został Kierownik Pracowni Chemoinformatyki Środowiska na Wydziale Chemii UG, prezes i dyrektor naukowy w spółce QSAR Lab prof. dr hab. Tomasz Puzyn. Nagrodę wręczał prezydent Stowarzyszenia  dr Zbigniew Canowiecki .

- Mam świetny zespół. Jako jedni z  pierwszych w świecie zaczęliśmy zajmować się zastosowaniem metod komputerowych w badaniu bezpieczeństwa nanocząstek. Wszystko zaczęło się od pomysłu, na który wpadliśmy wspólnie z moim ówczesnym mentorem prof. Jerzym Leszczynskim z Jackson State University, gdy byłem na „post-doku” w jego zespole. Temat okazał się ciekawy. Po powrocie do Polski, między innymi dzięki wsparciu ówczesnego Rektora śp. prof. Andrzeja Ceynowy i władz Wydziału Chemii udało mi się stworzyć wokół pomysłu nową grupę badawczą. Wkrótce opublikowaliśmy pierwszą pracę w „Nature Nanotechnology” i dzięki temu staliśmy się rozpoznawalni - mówił o swojej pracy i drodze do sukcesu Laureat w wywiadzie "Nowe metody badań bezpieczeństwa nanotechnologii - mysz komputerowa zamiast laboratoryjnej" (czytaj tu).

Prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Profesor nauk chemicznych, specjalista w dziedzinie chemoinformatyki i chemii środowiska. Współtwórca podstaw komputerowej nanotoksykologii. Kierownik Pracowni Chemoinformatyki Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes i dyrektor naukowy w spółce QSAR Lab.

Profesor nauk chemicznych, specjalista w dziedzinie chemoinformatyki i chemii środowiska, współtwórca podstaw komputerowej nanotoksykologii. Od 2008 roku kieruje Pracownią Chemoinformatyki Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Najważniejszym osiągnięciem naukowym jest opracowanie zestawu oryginalnych narzędzi komputerowych do opisu zależności pomiędzy strukturą chemiczną, a właściwościami oraz aktywnością biologiczną dla szeregu nowych grup związków chemicznych i nanomateriałów. Redaktor 5 książek, autor i współautor 16 rozdziałów w książkach oraz ponad 170 prac naukowych w wiodących czasopismach naukowych. W 2023 roku znalazł się w gronie 2% najwyżej cytowanych naukowców na świecie według Uniwersytetu Stanforda. Wygłosił ponad 30 zagranicznych wykładów na zaproszenie (m.in. w USA, Chinach, Korei, Ekwadorze, krajach UE i na Tajwanie), jego prace były cytowane ponad 6500 razy. Realizował wraz z zespołem badania w ramach 11 projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej; 6 grantów Narodowego Centrum Nauki i 3 projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkiem licznych komitetów redakcyjnych, organizacyjnych, grup eksperckich, wypromował 8 doktorów nagradzanych na forum międzynarodowym. Stypendysta Japońskiego Towarzystwa Wspierania Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę habilitacyjną oraz kilkoma nagrodami JM Rektora UG. W 2016 roku połączył pasję naukową z działalnością gospodarczą̨. Był współtwórcą spółki QSAR Lab, której powstanie możliwe było dzięki tzw. „uwłaszczeniu naukowców”: za zgodą JM Rektora UG autorskie prawa majątkowe do wyników badań przekazane zostały do spółki, a udziały objęła również spółka „TechTransBalt” (obecnie Univentum Labs) - spółka celowa, której właścicielem jest Uniwersytet Gdański. QSAR Lab tworzy oprogramowanie oraz oferuje usługi badawcze w zakresie komputerowego przewidywania właściwości związków chemicznych i materiałów, wspierając przemysł w procesie projektowania zielonych i bezpiecznych dla zdrowia produktów. Oferowane przez QSAR Lab metody in silico stanowią unikatową na rynku ofertę pomagającą firmom w budowaniu wizerunku biznesu odpowiedzialnego społecznie. Odbiorcą usług jest przemysł chemiczny, agrochemiczny oraz kosmetyczny oraz jednostki administracji publicznej w Polsce, UE, Kanadzie i Azji.

 

Informacja o gali i pozostałych nagrodzonych: www.trojmiasto.pl

fot. Jacek Koślicki/Trojmiasto.pl
Julia Bereszczyńska/ZP, fot. Jacek Koślicki/Trojmiasto.pl