Doktorantka z ICCVS Katarzyna Dziubek zdobywczynią grantu Fundacji Kościuszkowskiej

1

Katarzyna Dziubek, doktorantka z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymała grant Fundacji Kościuszkowskiej. W ramach grantu odbędzie sześciomiesięczny staż naukowy w laboratorium Schatton w Harvard Medical School (Szkole Medycznej Uniwersytetu Harvarda).

Grupa badawcza, w której staż naukowy odbędzie mgr Katarzyna Dziubek, jako pierwsza wykazała, że immunoreceptor PD-1, punkt kontrolny układu odpornościowego, będący celem w immunoterapii nowotworów, jest obecny nie tylko na komórkach odpornościowych, ale także na komórkach nowotworowych czerniaka. Ich badanie wskazało również na możliwy wpływ ekspresji wewnątrzkomórkowej białka PD-1 w komórkach nowotworowych na odpowiedź na immunoterapię u pacjentów z nowotworem, dowodząc, że mechanizm immunoterapii jest bardziej złożony, niż początkowo zakładano.

- Ja sama, w trakcie swojego projektu doktoranckiego, badałam wpływ sygnalizacji białka PD-1 na szlaki molekularne oraz interakcje między białkami PD-1 w modelu komórkowym kostniakomięsaka (typ nowotworu kości). Dzięki nawiązaniu tej współpracy będę mogła dalej prowadzić rozpoczęte przeze mnie badania, bazując na swoich dotychczasowych wynikach - mówi mgr Katarzyna Dziubek. Laboratorium dr. Schattona jest wysoce wyspecjalizowane w zakresie spektrometrii masowej glikanów oraz badań nad glikozylacją białek (proces przyłączania reszt cukrowych) jako typu ich potranslacyjnej modyfikacji, która zyskuje coraz większe znaczenie w kontekście wzrostu i inwazji nowotworów.  - W swojej pracy wykorzystam również ekspertyzę tego laboratorium w zakresie mutagenezy opartej na technologii CRISPR, a badania nad nowotworowym białkiem PD-1 zostaną przeprowadzone zarówno in vitro, jak i na próbkach klinicznych. Obecnie niewiele grup badawczych zajmuje się badaniem znaczenia receptora PD-1 w kontekście samego nowotworu, a współpraca z jedną z nich, która jest jednocześnie pionierem takich badań, da mi ogromną szansę na rozwój projektu, nad którym sama pracuję. Jestem przekonana, że wyjazd ten będzie niesamowitym doświadczeniem zawodowym, jak i osobistym, oraz mam nadzieję, że ten staż zaowocuje długotrwałą współpracą z naukowcami z Harvard Medical School - dodaje doktorantka.

Program wymiany z USA, finansowany przez Fundację Kościuszkowską, umożliwia polskim naukowcom aplikowanie o projekty naukowe i artystyczne realizowane w amerykańskich uniwersytetach. Fundacja przyznaje granty i staże o łącznej wartości ponad 600 mln. dolarów około 40 naukowcom rocznie.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy