Dr Urszula Zarzecka oraz dr Tomasz Wenta z grantami o łącznej wartości ponad 3 mln zł

Dwóm projektom naukowców z Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii UG przyznano ponad 3 mln. finansowania w ramach konkursu SONATA 19 Narodowego Centrum Nauki.

1

fot. R. Mielczarek

Projekt dr Urszuli Zarzeckiej „Rola proteaz pozacytoplazmatycznych w fizjologii i morfologii bakterii Helicobacter pylori” uzyskał finansowanie w kwocie 1.559.940 zł  i będzie dotyczył poznania mechanizmów działania pozacytoplazmatycznych proteaz bakterii H. pylori, identyfikacji ich substratów białkowych oraz odkrycia procesów komórkowych, których prawidłowe działanie jest zaburzone poprzez brak funkcjonalnych proteaz. - Projekt pozwoli na uzyskanie kluczowych informacji na temat czynników wirulencji H. pylori. Może to w przyszłości ułatwić opracowanie nowych strategii terapeutycznych. Skuteczniejsze zwalczanie tego patogenu jest ważne dla zmniejszenia ryzyka rozwoju raka żołądka. H. pylori jest główną przyczyną powstawania około 80% przypadków raka żołądka na świecie - mówi dr Urszula Zarzecka. Projekt będzie realizowany we współpracy z prof. Silją Wessler z Uniwersytetu w Salzburgu (Austria) oraz prof. Davidem Roncaratim z Uniwersytetu Bolońskiego (Włochy).

1

fot. R. Mielczarek

Projekt dr Tomasza Wenty zatytułowany „Integryna β4 jest strażnikiem integralności jądra komórkowego oraz dostępności chromatyny, ograniczając progresję raka prostaty” uzyskał finansowanie w kwocie 1.543.178 zł i skupiać się będzie na badaniu mechanizmu powstawania przerzutów w raku prostaty, ze szczególnym uwzględnieniem roli integryny β4. - Obecnie wiadomo, że obniżenie poziomu integryny β4 jest ważne do zapoczątkowania przekształcenia się komórki w komórkę nowotworową. Nasze najnowsze dane wykazały, że białko to może również regulować kształt oraz funkcjonowanie otoczki jądrowej, a także zmieniać upakowanie materiału genetycznego. Taka zmiana w konsekwencji prowadzi do zwiększonej dostępności chromatyny dla czynników transkrypcyjnych, prowadząc do powstawania wielu mutacji oraz zmian finalnie skutkujących niekontrolowanym wzrostem oraz transformacją nowotworową - tłumaczy dr Tomasz Wenta. Projekt oparty na modelach linii komórkowych prostaty, komórkach pochodzących z tkanek pierwotnych prostaty, a także materiale tkankowym pobranym od pacjentów będzie realizowany we współpracy z prof. Akim Manninenem z Biocenter Oulu (Finlandia), prof. Gonghong Weiem z Uniwersytetu w Szanghaju (Chiny) oraz dr. Matthew Jonesem z Uniwersytetu w Plymouth (Wielka Brytania).

Gratulujemy!

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy