Prestiżowy grant FIRST TEAM FENG dla dr hab. Danuty Gutowskiej-Owsiak

1

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego naboru wniosków w działaniu FIRST TEAM, finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tego prestiżowego programu Kierowniczka Pracowni Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, dr hab. n. med. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG, uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 999 968,00 zł.

Do pierwszego naboru wniosków zgłoszono aż 202 projekty, a tylko 27 z nich otrzymało finansowanie. Wśród tych nielicznych wyróżnionych dofinansowanych grantów jest właśnie projekt dr hab. n. med. Danuty Gutowskiej-Owsiak, prof. UG, pod tytułem: Rola produkowanych w skórze małych pęcherzyków sekrecyjnych w postępie marszu alergicznego oraz bazująca na pęcherzykach nowoczesna strategia prewencyjna.

- W projekcie będziemy badać, w jaki sposób dochodzi do „marszu alergicznego”, czyli indukcji astmy i kataru siennego u ludzi, którzy wcześniej zachorowali na atopowe zapalenie skóry (AZS). Wiemy z poprzednich naszych badań, że małe pęcherzyki (m.in. tzw. exosomy) produkowane przez komórki naskórka (keratynocyty) mają duże znaczenie w AZS, ponieważ nasilają alergiczny stan zapalny oraz ułatwiają patogenom takim jak gronkowiec złocisty unikanie kontroli na skórze chorych. Ponieważ wiemy, że pęcherzyki wydzielane w tej tkance mogą trafiać do krwi i z nią do różnych organów, teraz chcemy zrozumieć, czy mogą one również w jakiś sposób promować indukcję astmy u chorych – mówi zdobywczyni grantu, dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG.

Działanie FIRST TEAM umożliwia zdobycie finansowania na założenie zespołu badawczego i prowadzenie w Polsce innowacyjnych badań z potencjałem aplikacyjnym. Projekty do finansowania wybrano w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Po ocenie formalnej wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej dokonywanej przez ekspertów z poszczególnych dziedzin.

Więcej informacji na stronie FNP

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy