Uniwersytet Gdański utrzymuje pozycję uniwersytecką i krajową!

Jedynie „żelazna” trójka uniwersytetów klasycznych wyprzedziła w najnowszym rankingu Perspektyw Uniwersytet Gdański. Utrzymaliśmy bardzo dobrą 4 pozycję uniwersytecką i 16 w rankingu ogólnym. W kryterium Innowacyjność zajęliśmy wysokie 5 miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce. - Utrzymanie tak wysokiej zeszłorocznej pozycji w rankingu Perspektyw możemy odczytywać wyłącznie jako sukces - mówi Rektor prof. Piotr Stepnowski.

 

W opublikowanym 26 czerwca 2024 r. Rankingu Szkół Wyższych Fundacji „Perspektywy” Uniwersytet Gdański ponownie sklasyfikowano na 16. pozycji wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce oraz kolejny rok na 4. miejscu wśród uniwersytetów klasycznych. W tej grupie UG ustępuje jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu (1. miejsce w rankingu ogólnym), Uniwersytetowi Jagiellońskiemu (2.miejsce) i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (6. pozycja w rankingu ogólnym). W pierwszej 20-tce uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich znalazło się 7 uczelni technicznych, 6 uczelni medycznych, 5 klasycznych uniwersytetów i 2 uczelnie ekonomiczne.

 

- Utrzymanie tak wysokiej zeszłorocznej pozycji w rankingu Perspektyw możemy odczytywać wyłącznie jako sukces. Uczelnie, które nas wyprzedziły, mają znacznie dłuższe tradycje i inne budżetowanie. Nasi naukowcy wkładają wiele wysiłku w rozwój, pozyskiwanie grantów i odnoszą sukcesy - mówi Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Poprawiliśmy i wciąż poprawiamy, także dzięki sojuszowi nadmorskich uczelni SEA-EU - rozwój umiędzynarodowienia, co przekłada się też na realne, prowadzone wspólnie przez 9 uczelni badania, kierunki studiów, wymianę akademicką. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza że wciąż czekamy na zapowiadane przez ministerstwo zmiany w ewaluacji, zmiany w ustawie 2.0, co na pewno wpłynie na wiele aspektów naszej pracy, badań i studiowania. Sądzę jednak, że my, jako społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, spokojnie możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Uniwersytet Gdański najlepiej zaprezentował się w kryterium Innowacyjność, zajmując 5. miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich.

Kierunek Biotechnologia realizowany na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed zajął najwyższą spośród wszystkich kierunków prowadzonych na naszej uczelni trzecią pozycję w Polsce, ustępując jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Uniwersytetowi Warszawskiemu. Pozostałe kierunki studiów, wysoko ocenione w rankingu, to Kulturoznawstwo i Ochrona środowiska (4. miejsce w Polsce), Biologia, Historia, Psychologia oraz Kierunki o bezpieczeństwie (miejsce 5.), Filozofia, Gospodarka przestrzenna oraz Geografia (miejsce 6.).

 

Metodologia

 

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe w kraju (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania co najmniej stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący szkoły wyższe kształcące na poziomie co najmniej magisterskim;
  • Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych;
  • Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 74 główne kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

 

Tegoroczna edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw oparta jest na takiej samej metodologii, jak w roku ubiegłym, przy utrzymaniu tego samego zestawu siedmiu kryteriów, z niewielkimi modyfikacjami składowych oceny i korektami ich wag, w stosunku do roku ubiegłego. Główne kryteria i ich wagi w ostatecznej ocenie to: efektywność naukowa (30 procent wagi przy ocenie końcowej; wprowadzono nowy wskaźnik „Środki pozyskane z programów ramowych UE na rzecz badań naukowych i innowacyjności”), umiędzynarodowienie (15 procent wagi w ocenie końcowej),  potencjał naukowy (13 procent; nowy wskaźnik „Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich”), prestiż i absolwenci na rynku pracy (oba z wagą 12 procent),  warunki kształcenia (10 procent) i innowacyjność (8 procent).

 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy pozyskuje dane do rankingu częściowo od uczelni, ale głównie z baz danych POL-on oraz Scopus - SciVal. Ranking wykorzystuje dane z badania Ekonomicznych Losów Absolwentów oraz wyniki badania ankietowego wśród pracowników akademickich uczelni (grupa profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy otrzymali tytuły i stopnie naukowe w latach 2019-2023).

 

W Rankingu są brane pod uwagę jedynie te uczelnie, które mają przynajmniej dwa roczniki absolwentów. W przypadku uczelni akademickich, uczelnia musi posiadać minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W przypadku uczelni niepublicznych łączna liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych nie może być mniejsza niż 200 osób, przy czym obligatoryjnym warunkiem wejścia jest konieczność prowadzenia przez uczelnię studiów w trybie stacjonarnym. Podobnie jak w latach ubiegłych, Ranking nie obejmie uczelni niepublicznych posiadających jedynie uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia.

 

Pełna metodologia rankingu, z uwzględnieniem dokładnych wskaźników w ramach każdego kryterium, dostępna jest pod linkiem:

https://2024.ranking.perspektywy.pl/methodology/rsw

 

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024 są dostępne na stronie:

https://2024.ranking.perspektywy.pl/

 

Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, Biuro Analiz i Ekspertyz; MNG/Zespół Prasowy UG