Pożegnanie: prof. Karol Toeplitz

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Karola Toeplitza

wybitnego filozofa, etyka i tłumacza, 

badacza twórczości Kierkegaarda

wykładowcy akademickiego

związanego m.in. z Wyższą Szkoła Pedagogiczną w Gdańsku.

Cześć Jego pamięci składają

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 9 lipca w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Sopocie przy ul. Malczewskiego o godz. 12.30. Pogrzeb o godz. 13.00.
Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji oraz zgodnie z wolą zmarłego, zamiast kwiatów przekazanie darowizn na Ewangelicki Dom Opieki ARKA w Mikołajkach, numer konta: 86 9350 0001 0005 7798 2061 0001.

 

 

zp