Pożegnanie mgr. Rolanda Kossakowskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

mgr. Rolanda Kossakowskiego

wieloletniego wykładowcy akademickiego

w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Cześć Jego pamięci składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 12 lipca 2024 o godz. 13:30 na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku

oprac. ZP