Czasopismo Progress – najnowszy numer już dostępny

okładka czasopisma Progress

W najnowszym, siódmym numerze czasopisma PROGRESS. JOURNAL OF YOUNG RESEARCHERS przeczytamy artykuły naukowe młodych badaczy oraz udamy się w podróż w czasie do początków Uniwersytetu Gdańskiego.

Czasopismo PROGRESS. JOURNAL OF YOUNG RESEARCHERS jest czasopismem Uniwersytetu Gdańskiego, w którym poruszane są tematy z szerokiego spektrum dyscyplin nauki. Czasopismo jest półrocznikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są również wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego.

W siódmym numerze półrocznika młodzi badacze poruszają tematy naukowe w zakresie dyscyplin takich jak historia, pedagogika, archeologia, prawo, finanse czy marketing.
W numerze nie zabrakło również artykułu z zakresu historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Oto wybrane tytuły, które znalazły się w numerze:

- Korespondencja na pocztówkach z czasów I wojny światowej adresowanych do ks. Stanisława Roehlego

- Budowanie relacji społecznych w kontekście zaspokajania potrzeb podopiecznych przez pracowników rodzinnych domów dziecka

- Profilaktyka społeczna XXI wieku na przykładzie streetworkingu i partyworkingu – ujęcie suicydologiczne

- Próba porównania grobów końskich na cmentarzyskach Bałtów wschodnich i zachodnich w okresie wędrówek ludów i we wczesnym średniowieczu

- O plagiacie, cytacie i inspiracji w sztuce

- Wybrane instrumenty ochrony praw konsumenta w Polsce

- Czy artysta może być filozofem? Twórczość Leonarda da Vinci w kontekście myśli
i filozofii renesansu

- Behawioralne aspekty inwestowania na rynkach finansowych

- Marketing społeczny, storytelling i budowanie narracji w reklamie na przykładzie spotu „100 sekund dobra”

- Raport z badań. Ocena zaspokajania przez Dział Socjalny i Radę Zakładową potrzeb kulturalnych i wypoczynkowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego – źródło.

Cały numer dostępny jest na stronie. Zapraszamy do lektury.

 

Zespół Prasowy UG