Niebieska bioekonomia – czy jesteśmy gotowi na przyszłość?

plakat

Czy w perspektywie roku 2030 możemy wskazać innowacyjne rozwiązania bazujące na międzynarodowej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju błękitnej ekonomii? Jaki rodzaj działalności naukowej oraz jakie innowacje mogą wspierać zrównoważony rozwój niebieskiej gospodarki?

Uniwersytet Maltański, partner w projekcie European University of the Seas - SEA-EU, organizuje międzynarodowe wydarzenie o nazwie Futures Bootcamp - Towards a sustainable blue economy in 2030: Exploring opportunities for innovation and collaboration, którego celem jest stworzenie miejsca dla naukowców do omówienia przyszłości zrównoważonej niebieskiej biogospodarki i znalezienia innowacyjnych rozwiązań wspierających jej rozwój w poszczególnych regionach.

Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 2021 r. w formule on-line, natomiast w dniach 15 – 17 września 2021 odbędą się wydarzenia stacjonarne na Uniwersytecie Maltańskim, kampus Valletta.

Cele projektu

Futures Bootcamp to skok w przyszłość w celu zidentyfikowania innowacyjnych rozwiązań – mogą to być innowacyjne technologie, modele biznesowe, usługi i współpraca – które promują zrównoważony wzrost niebieskiej gospodarki, a także w celu wymiany doświadczeń na temat wyzwań związanych ze współpracą międzysektorową i międzyregionalną. Skoncentrujemy się na określeniu nowych kierunków i tematów w zakresie badań i innowacji, które nie są jeszcze częścią aktywnego programu, ale mogą mieć znaczący wpływ na niebieski wzrost jeśli zostaną wdrożone.

Kto jest zaproszony

Naukowcy, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci szkół doktorskich zaangażowani w działania badawcze związane z niebieską biogospodarką w dziedzinach takich jak: morska energia odnawialna, w tym morska energia wiatrowa, turystyka i rekreacja w strefie przybrzeżnej, akwakultura, rybołówstwo, morskie zasoby nieożywione, działalność portowa, budowa i naprawa statków, transport morski, błękitna biotechnologia, kontrola i nadzór środowiska morskiego, obrona i bezpieczeństwo morskie.

Jak aplikować

W celu wyrażenia chęci uczestnictwa w the Futures Bootcamp pobrać, wypełnić i wysłać emailem podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: marlena.rutkowska@ug.edu.pl.

Termin składania aplikacji upływa 9 kwietnia 2021 r. Ilość miejsc jest ograniczona. Uniwersytet Gdański jest zobligowany do wybrania 5 osób spośród nadesłanych zgłoszeń. Proszę nie rezerwować podróży ani zakwaterowania. Biuro Projektu SEA-EU skontaktuje się z wybranymi osobami w celu omówienia szczegółów.

stopka
Załączniki
Załącznik Rozmiar
Program 178.85 KB
Application form 337.78 KB
Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG