Powołanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego

W dniach 15 i 16 lipca 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim utworzono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Celem stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie zajęć oraz sekcji sportowych, mających na celu rozwój aktywności fizycznej wśród studentów oraz dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie obejmie opieką również osoby narażone na wykluczenie społeczne, w szczególności niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Zadaniem stowarzyszenia będzie również organizacja udziału poszczególnych drużyn w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki oraz inne, polskie i międzynarodowe związki sportowe.

Uniwersytet Gdański reprezentowali prorektor ds. studenckich dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw., prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, mecenas Donat Paliszewski, dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Mariusz Makowski oraz Prezes Akademickiego Związku Sportowego UG Piotr Walczak. Partnera - Olivia Business Centre – reprezentowali: dyrektorem nadzoru inwestorskiego Grzegorz Kidybiński oraz mec. Bogusław Wieczorek. Prezesem wybrano mec. Donata Paliszewskiego.

Inicjatywa powołania stowarzyszenia jest wyrazem troski obu partnerów o rozwój wszelkich form aktywności fizycznej mających na celu poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej młodzieży i studentów oraz ich wsparcie w osiąganiu lepszych wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Biuro Promocji UG