Śniadanie Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci

Pierwszy raz w historii Śniadanie Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci odbędzie się w Gdańsku. Już 24 października władze uczelni wyższych, przedstawiciele biznesu i szkół spotkają się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, żeby rozmawiać o tym, jakie kompetencje są kluczowe dla lepszej przyszłości uczniów oraz jak wspomóc szkołę w procesie ich kształcenia.

Uniwersytet Dzieci wypracowuje rozwiązania służące rozwijaniu dziecięcych pasji, talentów i naturalnej ciekawości. Dzięki nim dzieci mogą lepiej rozumieć świat i uczą się w nim działać. Rozwiązania te stosuje już od 12 lat w ramach Uniwersytetu Dzieci, a od 6 lat są one obecne także w polskich szkołach podstawowych jako Uniwersytet Dzieci w Klasie.

Celem Śniadań Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci jest łączenie środowisk i tworzenie przestrzeni do rozmowy o potrzebach w edukacji i wymaganych we współczesnym świecie kompetencjach. W tym roku zaplanowane są spotkania w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, oraz Poznaniu. Po raz pierwszy Fundacja Uniwersytet Dzieci pojawi się także w Gdańsku, gdzie Śniadanie Przyjaciół Fundacji współorganizuje Uniwersytet Gdański. Raport z zeszłorocznych spotkań dostępny jest na stronie internetowej.

Goście zaproszeni na Śniadanie Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci:

  • Rektorzy uczelni wyższych
  • Pracownicy naukowi
  • Dyrektorzy szkół
  • Nauczyciele
  • Popularyzatorzy nauki
  • Reprezentanci biznesu
  • Media i dziennikarze

 

Uniwersytet Dzieci

Od 2007 roku Fundacja Uniwersytet Dzieci rozbudza dziecięcą ciekawość i upowszechnia nowoczesne metody edukacji, wykraczając poza tradycyjne nauczanie. Działa w dwóch obszarach: organizuje sobotnie zajęcia z naukowcami w 5 miastach w Polsce (Uniwersytet Dzieci) oraz popularyzuje w szkołach autorskie scenariusze lekcji (Uniwersytet Dzieci w Klasie). Już od przyszłego roku akademickiego zaprosi dzieci na uczelnie wyższe także w Trójmieście!

www.uniwersytetdzieci.pl
www.facebook.com/UniwersytetDzieci

Biuro Promocji UG