Kolejne patenty dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

żarówka

Decyzją Urzędu Patentowego RP Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał trzy nowe patenty.

Wszystkie trzy patenty zostały wypracowane przez Zespół prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, Kierowniczki Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin oraz Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego.

Patent Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo jest efektem pracy Zespołu w składzie: Łojkowska Ewa, Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata, Babińska Weronika, Dzimitrowicz Anna, Jamróz Piotr, Pohl Paweł.

Patent Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów to z kolei efekt pracy Zespołu w składzie: Łojkowska Ewa, Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata, Babińska Weronika, Dzimitrowicz Anna, Terefinko Dominik, Pohl Paweł.

Nad kolejnym patentem Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego pracował Zespół w składzie: Łojkowska Ewa, Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata, Dzimitrowicz Anna, Jamróz Piotr, Pohl Paweł.

Serdecznie gratulujemy.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG