Nagroda naukowa im. K. Taylora oraz nagroda "Nauczyciel Roku" im. K.C. Mrongowiusza przyznane

Statuetki

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe imienia prof. Karola Taylora oraz nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, za rok 2020 i 2021, zostały wręczone. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Statuetki odbierali laureaci tegoroczni i z roku ubiegłego, ponieważ z powodu pandemii uroczystość wręczenia nagród za 2020 r. nie odbyła się.

Dotychczas wręczenie nagród odbywało się tradycyjnie, 20 marca każdego roku, podczas uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem jednak, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, forma wręczenia musiała zostać zmieniona. Wydarzenie miało charakter kameralny, odbywało się przy udziale laureatów, bez publiczności.  

Nagroda za wybitne osiągnięcia Naukowe im. profesora Karola Taylora

Nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. profesora Karola Taylora dla nauczycieli akademickich przyznawana jest za wyróżniające się osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe (indywidualne i zespołowe) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora za rok 2020

Nagrodę indywidualną przyznano:

 • dr Barbarze Wolnik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • prof. dr. hab. Michałowi Horodeckiemu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 • dr. hab. Michałowi Kuciapskiemu, prof. UG z Wydziału Zarządzania
 • dr. Patrykowi Dziuroszowi -Serafinowiczowi z Wydziału Nauk Społecznych
 • prof. dr. hab. Piotrowi Stepnowskiemu z Wydziału Chemii
 • prof. dr. hab. Jerzemu Zajadle z Wydziału Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Grażynie Tomaszewskiej z Wydziału Filologicznego
 • prof. dr. hab. Arturowi Hugo Świergielowi z Wydziału Biologii

Nagroda zespołowa trafiła do naukowców Wydziału Prawa i Administracji: dr Anny Klimaszewskiej, dr Beaty Kowalczyk, dr Mai Maciejewskiej-Szałas, dr. hab. Michała Gałędka, prof. UG; prof. dr. hab. Tadeusza Maciejewskiego, dr. Marcina Michalaka.

Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora za rok 2021 powędrowały do:

prof. Janiny Ciechanowicz – McLean z Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Hanny Mazur-Marzec z  Wydziału Oceanografii i Geografii

prof. dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz z Wydziału Zarządzania

prof. dra hab. Stanisława Judyckiego z Wydziału Nauk Społecznych

prof. dra hab. Piotra Skurskiego z Wydziału  Chemii

Jak przypomniała podczas wręczenia nagród dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, patron, prof. Karol Taylor, był jednym z najwybitniejszych uczonych w Uniwersytecie Gdańskim, a także jednym z ojców założycieli naszej uczelni. Wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego do życia otrzymał stanowisko dyrektora Instytutu Biologii. Był założycielem i organizatorem Wydziału Biologii. W 1984 roku wybrany został na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

- Prof. Karol Taylor, był także twórcą gdańskiej szkoły biologii molekularnej i pierwszym naukowcem, który wykazał zjawisko transkrypcji obu nici DNA  – mówiła  dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler. - Kiedy w rozmowie z red. Ryszardą Sochą, przeprowadzoną po objęciu przez prof. funkcji Rektora, zapytany został, co zdecydowało o tym, że inżynier chemik związał się z mikrobiologią i genetyka molekularną odpowiedział: „Naukowcy formują się od zainteresowań”. A dalej: „Gdyby nie sytuacja ogólna, najchętniej nie odrywałbym się od nauki czystej. To prawdziwa rozkosz intelektualna, jeżeli trafi się gratka, błysk olśnienia, niespodziewane skojarzenie i coś co było gąszczem, niezrozumiałą matnią, nagle zaczyna się krystalizować i jakieś skomplikowane zjawisko staje się jasne, zrozumiałe”. Życzę Państwu, żeby takie olśnienia naukowe i przyjemność oraz możliwość zajmowania się nauką czystą, o której mówił patron tej nagrody, zawsze Państwu towarzyszyła w pracy uniwersyteckiej.

Nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

Mrongowiusze przyznawane są za nieprzeciętne osiągnięcia dydaktyczne nauczycielom akademickim UG, cieszącym się szczególną estymą wśród studentów. O nagrody występują wydziałowe samorządy studenckie, a wnioski rozpatruje powołana specjalnie Komisja Konkursowa złożona ze studentów i nauczycieli akademickich.

Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855), wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza.

- Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów dydaktycznych, przyjemności płynącej z pracy uniwersyteckiej oraz możliwie jak najszerszego rozwijania swoich pasji, jak również ścieżki kariery naukowej i dydaktycznej – mówił podczas uroczystości dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia.

Wśród laureatów Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2020 znaleźli się:

 • dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
 • dr Aleksandra Wierucka z Wydziału Filologicznego
 • mgr Tomasz Aftański z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Wyróżnienia trafiły do:

 • dr Magdaleny Markiewicz z Wydziału Ekonomicznego
 • dr. hab. Artura Sikorskiego, prof. UG z Wydziału Chemii
 • dr Anny Toruńskiej-Sitarz z Wydziału Oceanografii i Geografii

Laureatami Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok  2021 zostali:

 • dr hab. Joanna Makowska, prof. UG z Wydziału Chemii
 • dr Anna Sobecka z Wydziału Historycznego
 • dr Jacek Wojsław z Wydziału Nauk Społecznych

Wyróżnienia otrzymali:

 • dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • dr hab. Patrycja Koszałka z Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wręczenie Taylorów i Mrongowiuszy za 2020 i 20201 r. Fot. Arek Smykowski/UG
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG