MWB UG i GUMed z kolejnym patentem europejskim

logo

EPO (European Patent Office) podjął decyzję o przyznaniu zespołowi naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed europejskiego patentu. Wynalazek objęty patentem może znaleźć zastosowanie w przyjaznej i bezpiecznej dla środowiska i ludzi, biologicznej ochronie roślin uprawnych i ozdobnych przed patogenami bakteryjnym.

Decyzja o przyznaniu patentu europejskiego dotyczy wynalazku Composition of antagonistic bacterial strains for protection of plants against bacterial infections or treatment of plants infected with bacteria and their use  (mieszanina przyjaznych, pożytecznych bakterii, tak zwane syntetyczne mikro-konsorcjum bakterii antagonistycznych, stosowana na roślinach istotnych gospodarczo w celu ochrony tych roślin przez patogenami – bakteriami powodującymi choroby roślin).

Patent europejski daje możliwość ochrony wynalazku na szerokim obszarze terytorialnym poza granicami kraju. Po analizie rynku zbytu oraz ocenie potencjalnych odbiorców technologii – Uniwersytet Gdański w porozumieniu z twórcami wynalazku podejmie decyzję o walidacji patentu w konkretnych krajach.

Twórcami wynalazku są: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG (kierownik projektu), mgr Tomasz Maciąg, dr Dorota M. Krzyżanowska, dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG i dr Joanna Siwińska (wykonawcy projektu) z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed Uniwersytetu Gdańskiego.

Badania nad wynalazkiem były prowadzone w ramach projektu LIDER VI: PATBIOCON: Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp, którego kierownikiem jest dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG. 

- Choroby bakteryjne są przyczyną ogromnych strat ekonomicznych w rolnictwie na całym świecie. Stosowane powszechnie chemiczne środki ochrony roślin uprawnych i ozdobnych są często toksyczne dla ludzi, zwierząt i środowiska i dlatego poszukuje się innowacyjnych, bezpiecznych i naturalnych metod biologicznej ochrony roślin przed patogenami. Jedną z takich metod jest zastosowanie przyjaznych dla ludzi i środowiska bakterii pożytecznych (antagonistycznych dla patogenów) i ich konsorcjów (mieszanin)wyjaśnia dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG. - Innowacyjność rozwiązania polega na zastosowaniu mieszaniny bakterii różnych gatunków, a nie pojedynczych szczepów, jak się to najczęściej robi w różnych aplikacjach dla rolnictwa. Aby przybliżyć temat mieszanin mikroorganizmów do zastosowań jako środki ochrony roślin razem z zespołem napisaliśmy rozdział książki How Research Can Stimulate the Development of Commercial Biological Control Against Plant Diseases – dodaje.

We wrześniu 2020 roku decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Gdańskiemu patentu na wynalazek, którego twórcami są naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjął Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona projektu: www.patbiocon.pl

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG