współpraca
CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UG NA KONFERENCJI LITEWSKIEJ PREZYDENCJI RADY PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO Konferencja Litewskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego promuje transfer wiedzy i dobrych praktyk w regionie Morza Bałtyckiego, aby podjąć dalsze kroki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono na niej potencjał badawczy Uniwersytetu Gdańskiego i możliwości jego…