nauka
Dr hab. Michał Szymański, prof. UG z Zakładu Biologii Strukturalnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed uzyskał grant SONATA BIS 12 Narodowego Centrum Nauki w wysokości 4 791 600 zł i uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Bardzo wysokie finansowanie na projekt otrzymał również dr Karol Tylmann z Zakładu Geofizyki…
nauka
W konkursie Narodowego Centrum Nauki Sonata 16 w ramach grantu dr Michał Studziński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymał ponad 1 milion zł. Dzięki temu przez trzy lata będzie realizował projekt pt. Symetrie i splątanie w obwodach kwantowych. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed…