życie akademickie
Na bezpłatne warsztaty online doskonalące umiejętności języka niemieckiego zaprasza ośrodek upowszechniania kultury i języka niemieckiego Centrum Herdera UG  we współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie. Warsztaty w języku niemieckim na poziomie B1 poprowadzi mgr Zbigniew Zembrzuski - pracownik Centrum Herdera i Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt współfinansowany jest przez Instytut Goethego w…