życie akademickie
1 czerwca uruchomiona została Internetowa Rekrutacja Kandydatów. Przed kandydatami trudny wybór – oferta Uniwersytetu Gdańskiego to bowiem 89 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiach magisterskich.  - Rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów), który…