Studia 2022/23. Ruszyła rekrutacja na UG

Kampus UG

1 czerwca uruchomiona została Internetowa Rekrutacja Kandydatów. Przed kandydatami trudny wybór – oferta Uniwersytetu Gdańskiego to bowiem 89 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiach magisterskich. 

- Rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów), który uruchomilismy dziś o godzinie 9:00 - mówi mgr Beata Królczyk, Kierownik Biura Rekrutacji UG. - Od tego czasu wszyscy kandydaci, niezależnie od roku, w którym zdawali maturę, będą mogli się zarejestrować. Sam zapis na studia powiązany jest z koniecznością wpisania wyników, stanowiących kryterium kwalifikacyjne na danym kierunku. Oznacza to, że tegoroczni maturzyści będą mieli możliwość zapisu na kierunek dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych – dodaje.

Podobnie jak w poprzednich latach Uniwersytet Gdański przygotował łącznie 11,5 tys. miejsc – 9 tys. na studiach stacjonarnych i 2,5 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych.

Terminy i kryteria rekrutacji 2022/2023

Kryteria kwalifikacyjne ustalane są indywidualnie dla każdego kierunku – nie obowiązują wspólne zasady rekrutacji na całej Uczelni.  Jednak zgodnie z uchwałą senatu Uniwersytetu Gdańskiego z maja 2021 r., przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny/sprawdzian z wymowy bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.

Terminy rekrutacji na studia dostępne są na stronie Rekrutacji UG oraz w kartach poszczególnych kierunków. Ważne, aby kandydaci mieli na uwadze, że terminy aplikacji są różne na poszczególnych kierunkach i sprawdzali daty odpowiednio wcześnie.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG. Dodatkowo informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG (ul. Bażyńskiego 8, pok. 228 i 229, 80-309 Gdańsk, telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328, 52 32 332, 52 32 312, 52 32 532, e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl).

Oferta UG. Co nowego?

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2022/2023 to 89 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkołach doktorskich oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Od nowego roku akademickiego pojawi się kilka nowości.

- Zaplanowaliśmy poszerzenie oferty o kolejne studia w języku angielskim. Będą to dwie nowe specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia: Digital Chemistry na Wydziale Chemii oraz Logistics and Mobility na Wydziale Ekonomicznym – mówi mgr Beata Królczyk. - Dodatkowo, osoby zainteresowane kierunkiem Gospodarka przestrzenna będą mogły w tym roku wybrać, czy wolą podjąć kształcenie na studiach licencjackich, czy inżynierskich. Dotychczas Uniwersytet Gdański posiadał w ofercie dwa kierunki, na których można uzyskać tytuł inżyniera: Biznes chemiczny oraz Hydrografia morska. Od tego roku studia inżynierskie będą dostępne również na kierunku Gospodarka przestrzenna.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku akademickim (2021/2022) do oferty UG wprowadzona została nowa forma studiowania na Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i Społecznych, która umożliwia kandydatowi wybór własnej ścieżki kształcenia i ułatwia uzyskanie dyplomu z dwóch kierunków studiów.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG