nauka
Według międzynarodowej klasyfikacji Leiden Ranking Uniwersytet Gdański jest 10. uczelnią z najwyższym wskaźnikiem PA(F|FM). Oznacza to, że na UG stosunek liczby autorek w publikacjach naukowych do liczby wszystkich autorów i autorek jest bardzo wysoki - wynosi 53,2%. Leiden Ranking analizuje ponad 1300 ośrodków badawczych z całego świata pod względem nauki, współpracy, publikacji ogólnodostępnych oraz równouprawnienia…