nauka
W czasopiśmie Nature Nanotechnology ukazał się artykuł pt. Representing and describing nanomaterials in predictive nanoinformatics, którego współautorami są dr Alicja Mikołajczyk, dr inż. Karolina Jagiełło oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn z Pracowni Chemoinformatyki Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Artykuł powstał z inicjatywy naukowców UG w ramach współpracy naukowej w projektach europejskich:…