Publikacja pracowników Wydziału Chemii w Nature Nanotechnology

W czasopiśmie Nature Nanotechnology ukazał się artykuł pt. Representing and describing nanomaterials in predictive nanoinformatics, którego współautorami są dr Alicja Mikołajczyk, dr inż. Karolina Jagiełło oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn z Pracowni Chemoinformatyki Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Artykuł powstał z inicjatywy naukowców UG w ramach współpracy naukowej w projektach europejskich: NanoInforaTIX, NanoSolveIT i PATROLS.

Celem pracy była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób właściwie opisać złożoną strukturę zaawansowanych nanomateriałów przy wykorzystaniu narzędzi chemo- i nanoinformatyki? Zaproponowana koncepcja umożliwia pełen opis struktury zaawansowanych nanomateriałów z uwzględnieniem jej labilności i zmiany w zależności od warunków środowiska.

– Choć to tylko praca przeglądowa, to jednak takie czasopisma jak Nature wymagają zaproponowania nowych i ważnych naukowo koncepcji, które są odpowiedzią na aktualne wyzwania badawcze – mówi prof. dr hab. Tomasz Puzyn. - Nasza praca stanowi ważny krok we współczesnej komputerowej nanotoksykologii. Umożliwi bowiem jeszcze lepsze zrozumienie wpływu budowy nanomateriałów na ich toksyczność, w tym toksyczność na poziomie molekularnym – wyjaśnia.

Opublikowana praca jest już trzecią publikacją w Nature Nanotechnology tego zespołu naukoweg,o poświęconą komputerowemu przewidywaniu toksyczności nanomateriałów.

Wydział Chemii w roku akademickim 2022/2023 uruchamia Digital chemistry – nową specjalność na kierunku Chemia (studia drugiego stopnia). Studenci będą uczyć się wykorzystywać metody komputerowe do przewidywania właściwości związków chemicznych i nowych materiałów.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG