nauka
W czasopiśmie Nature Nanotechnology ukazał się artykuł pt. Representing and describing nanomaterials in predictive nanoinformatics, którego współautorami są dr Alicja Mikołajczyk, dr inż. Karolina Jagiełło oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn z Pracowni Chemoinformatyki Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Artykuł powstał z inicjatywy naukowców UG w ramach współpracy naukowej w projektach europejskich:…
nauka
W wodach śródlądowych stale ubywa tlenu. Powodem jest nie tylko intensyfikacja rolnictwa, antropopresja ale również zmiany klimatu – wynika  z analiz międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu naukowców. O swoich wynikach badacze, w których gronie znalazła się prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, kierownik Stacji Limnologicznej UG - informują w najnowszym numerze „Nature…