współpraca
Potencjał edukacyjny, szkoleniowy i biznesowy Uniwersytetu Gdańskiego ukierunkowany na współpracę z przedsiębiorcami gospodarki morskiej zaprezentowali przedstawiciele UG na BALTEXPO 2023. Uczniowie – przyszli studenci oraz partnerzy biznesowi mogli zapoznać się z aktualną ofertą  UG na naszym stoisku w hali Offshore, oraz podczas wystąpienia Dyrektor…
społeczna odpowiedzialność nauki
Morska energetyka wiatrowa jako nowo powstający sektor gospodarki morskiej w Polsce jest nie tylko szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, a w szczególności Pomorza, ale także na rozwój zawodowy osób zainteresowanych zatrudnieniem w tym obszarze. Dlatego też Uniwersytet Gdański uruchamia 15 września 2023 r. rekrutację na trzecią edycję studiów…