nauka
Paweł Golonko, Szymon Jaskulski i Jędrzej Michalik - to studenci UG, którzy w tym roku otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszyscy laureaci zostali wyróżnieni za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne; każdy dostanie 17 tys. zł.  O stypendia konkurowali studenci z całej Polski - każdy z nich mógł zgłosić osiągnięcia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, jak i osiągnięcia sportowe…