Studenci UG ze stypendiami Ministra Nauki! 

Paweł Golonko, Szymon Jaskulski i Jędrzej Michalik - to studenci UG, którzy w tym roku otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszyscy laureaci zostali wyróżnieni za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne; każdy dostanie 17 tys. zł. 

O stypendia konkurowali studenci z całej Polski - każdy z nich mógł zgłosić osiągnięcia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, jak i osiągnięcia sportowe. Wyróżnienia przyznawał zespół doradczy, w którego składzie znaleźli się eksperci reprezentujący wszystkie oceniane dziedziny.

Studentów UG nagrodzono w następujących dyscyplinach:

  • Paweł Golonko jako student kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej otrzymał stypendium za osiągnięcia w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne;
  • Szymon Jaskulski jako student kierunku Gospodarka przestrzenna otrzymał stypendium za osiągnięcia w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
  • Jędrzej Michalik jako student kierunku Logopedia otrzymał stypendium za osiągnięcia w dyscyplinie językoznawstwo.

Warto dodać, że wśród laureatów stypendium jest też absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Mateusz Michalski, który obecnie studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat nadal jest związany z naszą uczelnią, jako sekretarz pisma „Jednak Książki” wydawanego przez Instytut Filologii Polskiej UG. Absolwent UG jest obecnie studentem kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa, a stypendium otrzymał za osiągnięcia w dyscyplinie polonistyka. 

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Stypendia
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG