życie akademickie
13 listopada br. Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, uczelniany organ samorządu studenckiego UG, dokonał wyboru nowego sześcioosobowego Prezydium. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Przygotowania do wyborów rozpoczęły się już pod koniec października, kiedy to wzorem lat…