nauka
Dr Julia Możdżeń z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką Nagrody im. Stefana K. Kuczyńskiego 2020 w kategorii edycje źródłowe i pomoce naukowe. 11 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk…