fbpx Amerykanistyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Amerykanistyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Amerykanistyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie amerykanistyka
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; współpraca z programami stypendialnymi Fulbrighta; współpraca z American Corner; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ (z uniwersytetami w: Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech); innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe; koło naukowe amerykanistów; publikacje studenckie; wykłady gościnne.
 
Umiejętności absolwenta: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość historii, kultury i literatury amerykańskiej, komunikacja oraz umiejętność współpracy w grupie, umiejętność skutecznego przeszukiwania zróżnicowanych źródeł informacji, wysokie kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.
 
Amerykanistyka oferuje możliwość uzyskania po trzech latach studiów stopnia zawodowego licencjata. Absolwenci amerykanistyki mogą kontynuować studia przez dwa lata na poziomie magisterskim, a następnie podjąć czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w ramach Filologicznych Studiów Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej, linie lotnicze.
Absolwenci kierunku nie mają trudności ze znalezieniem pracy, również za granicą.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,7

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE z wyjątkiem języka angielskiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 12:59