fbpx Kontakt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kontakt

Kontakt

Kontakt dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Gdańskim

w zależności od posiadanych uprawnień

UWAGA

Bezpośrednia obsługa kandydata możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo.
W trakcie wizyty w Biurze kandydat ma obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

BIURO REKRUTACJI BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Kandydaci:

- obywatele Unii Europejskiej, EFTA, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin mieszkający na terenie RP

- spoza UE, którzy posiadają jeden z dokumentów/uprawnień wymienionych poniżej:

• Karta Polaka
• decyzja w sprawie polskiego pochodzenia
• pobyt stały na terytorium RP
• status uchodźcy nadany w RP
• ochrona czasowa na terytorium RP
• ochrona uzupełniająca na terytorium RP
• pobyt rezydenta długoterminowego w UE
• pobyt czasowy na terytorium RP (art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)
• certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum C1 wydany przez PKPZJPJO
• małżonkowie, wstępni I zstępni obywatela RP mieszkającego na terytorium Polski

Kandydaci:

 • spoza Unii Europejskiej,
 • posiadacze Stypendium NAWA,
 • posiadacze Stypendium Wyszehradzkiego.

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 228, 229, 230 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 8:30-14:30

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 207 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Pracownicy Biura Rekrutacji
 • Paulina Babińska

  (058) 523 25 32, pok. 228

 • mgr Aneta Czepułkowska 

  (058) 523 23 28, pok. 228

 • Zastępca Kierownika Biura Rekrutacji

  mgr inż. Gracjana Karulska

  (058) 523 23 26, pok. 228 

 • mgr Karolina Kopeć 

  (058) 523 23 12, pok. 228

 • mgr Anna Ziomkowska

  (058) 523 23 32, pok. 230

 • Kierownik Biura Rekrutacji

  mgr Beata Królczyk
  pok. 229

Pracownicy Biura Współpracy MIędzynarodowej

 

e-mail: fso@ug.edu.pl

tel.: +48 58 523 25 56

 

 • mgr Dominika Brulińska

 • mgr Anna Świniarska

 • mgr Magdalena Zieniutycz

 

Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej

 • mgr Kamila Chomicz-Sokołowska

pokój 515

Rekrutacja

e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

adres e-mail przeznaczony dla:

 • kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie w Polsce lub posiadają maturę IB/EB i chcą uzyskać informacje na temat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), jednolitych studiów magisterskich
 • kandydatów potrzebujących pomocy w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
admissions@ug.edu.pl adres e-mail przeznaczony do weryfikacji dokumentów oraz przeliczania wyników w nauce na polska skalę ocen przez pracownika BWM

 

Cudzoziemcy / Foreign Students

e-mail: 
foreignstudents@ug.edu.pl

 

adres e-mail przeznaczony dla:

 • kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie za granicą i posiadają uprawnienia do studiowania w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • weryfikacji uprawnień oraz przeliczenia wyników w nauce na polską skalę ocen przez pracownika BR (świadectwa i dyplomy zagraniczne)
   

 

Opłata Rekrutacyjna 

e-mail: 
oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl

 

adres e-mail przeznaczony do:

 • przesyłania potwierdzeń dokonania opłaty rekrutacyjnej w przypadku, kiedy opłata rekrutacyjna nie widnieje na koncie Kandydata, a rejestracja na kierunku dobiega końca (więcej o opłacie rekrutacyjnej)
 • korespondencji w sprawie zwrotów opłaty rekrutacyjnej
   

 

Uwaga dla kandydatów na studia

Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów związanych z procesem rekrutacji. 

Adresy do komisji podajemy w czasie trwania rekrutacji na stronie w tabeli z terminami rekrutacji

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Czepułkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 stycznia 2021 roku, 7:39