Kontakt

Kontakt dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Gdańskim

w zależności od posiadanych uprawnień

 

BIURO REKRUTACJI

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
  International Office
Kandydaci:

- obywatele Unii Europejskiej, EFTA, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin mieszkający na terenie RP

- spoza UE, którzy posiadają jeden z dokumentów (uprawnienia) wymienionych poniżej:

• Karta Polaka
• decyzja w sprawie polskiego pochodzenia
• pobyt stały na terytorium RP
• status uchodźcy nadany w RP
• ochrona czasowa na terytorium RP
• ochrona uzupełniająca na terytorium RP
• pobyt rezydenta długoterminowego w UE
• pobyt czasowy na terytorium RP (art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)
• certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum C1 wydany przez PKPZJPJO
• małżonkowie, wstępni I zstępni obywatela RP mieszkającego na terytorium Polski

Kandydaci:

 • spoza Unii Europejskiej (NON-EU citizens)
 • posiadacze Stypendium NAWA (NAWA scholars)
 • posiadacze Stypendium Wyszehradzkiego.

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 228, 229 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek (z wyjątkiem środy): 8:00-14:00
środa - dzień pracy wewnętrznej

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 207 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek (z wyjątkiem środy): 8:00-14:00
środa - dzień pracy wewnętrznej

Pracownicy Biura Rekrutacji

e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl 

 • Paulina Babińska

  (058) 523 25 32, pok. 228

 • mgr Aneta Czepułkowska 

  (058) 523 23 28, pok. 228

 • mgr inż. Sylwia Myrta

  (058) 523 23 32, pok. 228

 • Zastępca Kierownika Biura Rekrutacji

  mgr inż. Gracjana Necel

  (058) 523 23 26, pok. 228 

 • mgr Karolina Kopeć - długotrwałe zwolnienie lekarskie

  (058) 523 23 12, pok. 228

 • Kierownik Biura Rekrutacji

  mgr Beata Królczyk
  pok. 229

Pracownicy / Employees of INTERNATIONAL OFFICE

Biura Współpracy MIędzynarodowej

 

e-mail: fso@ug.edu.pl  

 • mgr Joanna Zakrzewska

 • mgr Dominika Brulińska

 • mgr Magdalena Zieniutycz

 

           tel.: +48 (58) 523 25 56

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Listopad 2013 - 09:30; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Sierpień 2023 - 11:24; osoba wprowadzająca: Beata Królczyk