fbpx Amerykanistyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Amerykanistyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Amerykanistyka

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie amerykanistyka
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Współpracujemy z programami stypendialnymi Fulbrighta i American Corner. Prowadzimy wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+ (z uniwersytetami w: Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych i laboratoriów językowych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kole naukowym amerykanistów, poprzez publikacje studenckie i uczęszczając na wykłady gościnne.

Umiejętności absolwenta:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość historii, kultury i literatury amerykańskiej,
 • znajomość świata mediów, systemu politycznego i polityki zagranicznej USA oraz podstaw wiedzy o gospodarce, 
 • relacyjność, komunikacja oraz umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność skutecznego przeszukiwania zróżnicowanych źródeł informacji,
 • wysokie kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.
Absolwenci amerykanistyki II stopnia mogą kontynuować naukę na czteroletnich studiach III stopnia (doktoranckich).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • firmy tłumaczeniowe, 
 • instytucje kultury,
 • wydawnictwa i media,
 • firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej,
 • linie lotnicze,
 • absolwenci kierunku nie mają trudności ze znalezieniem pracy także za granicą.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1).

Punktacja – max 100 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 11:50