Biznes chemiczny - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Biznes chemiczny

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Biznes chemiczny
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Chemii

Strona WWW Wydziału: http://www.chem.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Absolwenci posiadają dogłębną interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk chemicznych oraz ekonomii. Oprócz wiedzy z zakresu chemii absolwent będzie specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży chemicznej. Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie.
Ponadto, studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi. Posiadają kompetencje do zakładania i prowadzenia małych firm w zakresie branży chemicznej.
Absolwenci II stopnia kierunku Biznes chemiczny mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych i szkołach doktorskich.

Kryteria przyjęć

studia stacjonarne drugiego stopnia (3-semestralne)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich kierunku BIZNES CHEMICZNY oraz absolwenci studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku BIZNES CHEMICZNY.

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 40

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
28 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
30 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
07 lutego 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 22 stycznia 2020
pon.-pt.(bez środy): 10:00-14:00,śr.: 13:00-17:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 maja 2019 roku, 9:47