fbpx Etnofilologia kaszubska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Etnofilologia kaszubska - stacjonarne I stopnia

Etnofilologia kaszubska

Studia
stacjonarneI stopnia
etnofilologia kaszubska
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka kaszubskiego i języka polskiego (łącznie) lub pracy w instytucjach Pomorza związanych z szeroko pojętą kulturą (dziennikarz, animator życia społecznego, edukator w domu kultury i/lub muzeum, edytor, korektor).

Główny trzon kształcenia stanowi praktyczna nauka języka kaszubskiego (również od podstaw) połączona z kształceniem kulturowym.

Studentów czekają m.in.: spotkania z pisarzami i działaczami ruchu kaszubsko-pomorskiego, poznawanie folkloru, zasobów kulturowych regionu, projekty w instytucjach kultury, w tym doskonalenie kultury żywego słowa.

Przedmioty filologiczne, takie jak: nauka o języku, czytanie i analiza utworów literackich, połączona z praktycznym pisaniem tekstów, zostały uzupełnione o historię Kaszubów, Pomorza i Polski oraz podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych: wiedza o kulturze, socjologia, psychologia i pedagogika dla nauczycieli. Taki program składa się na unikatowy w skali Polski kierunek studiów.

Fundament kompetencji zawodowych budowany jest na swobodnej wymianie poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości.

Profil praktyczny studiów oznacza przewagę aktywnych form pracy: ćwiczeń, warsztatów i różnych zajęć poza Uniwersytetem, w tym praktyk w szkołach lub instytucjach kultury. J

uż w czasie trwania nauki można współdziałać z przyszłym pracodawcą, z uczelnią współpracują bowiem m.in.: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych lub kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii czy filozofii. 

 Uprawnienia nauczycielskie uzyskuje się wówczas, kiedy ukończy się studia I i II stopnia na tym samym kierunku.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci etnofilologii kaszubskiej pracują jako nauczyciele, animatorzy kultury, dziennikarze, edytorzy, redaktorzy, operatorzy stron internetowych. Wielu z nich angażuje się w różne działania na rzecz lokalnych społeczności. Pracowników z biegłą znajomością języka kaszubskiego poszukują muzea, domy kultury, instytucje edukacyjne, instytucje samorządowe.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5,6,7,8)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język kaszubski6), historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka kaszubskiego nie jest wymagana.
  6. Za egzamin dojrzałości z języka kaszubskiego przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt.
  7. Laureaci Dyktanda Kaszubskiego otrzymują dodatkowo 10 pkt.
  8. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostaną przyjęci trzej laureaci Konkursu Wiedzy o Pomorzu organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja przedłużona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 21 lipca
pon. - pt.: 09:00 - 13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 278
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 96

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 23 lipca 2021 roku, 8:39