fbpx Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Filologia angielska

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Niestacjonarne studia magisterskie filologia angielska przygotowują studentów do podjęcia pracy nauczyciela języka angielskiego. Studenci uzupełniają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W ramach studiów dostępne są dwa moduły specjalizacyjne: literaturoznawczy  i językoznawczy. Proponowane zajęcia w ramach obu modułów mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie literatury i kultury brytyjskiej bądź językoznawstwa. 

Anglistyczne studia niestacjonarne II stopnia dają możliwość uzyskania w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej, a następnie podjęcia studiów doktoranckich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • Szkoły rozmaitego typu, np. językowe,
  • Firmy tłumaczeniowe,
  • Instytucje kultury,
  • Wydawnictwa, media,
  • Firmy wymagające znajomości języka angielskiego oraz kultury brytyjskiej i amerykańskiej,
  • Linie lotnicze.

 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1/C2).

Punktacja – max 100 pkt.

O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunku filologia angielska.

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. O przyjęciu na dana specjalność zadecyduje miejsce na liście rankingowej.

W ramach specjalności nauczycielskiej kandydaci mogą wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
07 września 2020 r.

Egzamin
10 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 kwietnia 2020 roku, 17:53