Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia angielska

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia o specjalności nauczycielskiej. Dostępne specjalizacje: literaturoznawcza i językoznawcza.
 
Proponowane zajęcia w ramach obu specjalizacji mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów, dając im możliwość w pełni samodzielnego wykonywania zawodu. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 
Anglistyczne studia niestacjonarne II stopnia dają możliwość uzyskania w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej, a następnie podjęcia studiów III stopnia na Filologicznych Studiach Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Szkoły rozmaitego typu, firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego oraz kultury brytyjskiej i amerykańskiej, linie lotnicze.
 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1/C2). Punktacja – max 100 pkt.

O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 55

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 5

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września 2019 r.

Egzamin
16 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 września 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 września 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 03 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
01 października 2019 r.

Egzamin
04 października 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
07 października 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
15 października 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon.-pt.: 9:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 października 2019 roku, 9:02