fbpx Filologia angielska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia angielska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia angielska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Specjalność nauczycielska: praktyki nauczycielskie; prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+; nauka innych języków obcych; innowacyjne narzędzia dydaktyczne: Web 2.0, blended learning, planowanie zajęć z wykorzystaniem ICT; nauczyciele z Wielkiej Brytanii i USA; publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych.
 
Specjalność translatoryczna: staże w firmach tłumaczeniowych; wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu; prowadzący z wieloletnim doświadczeniem praktycznym; nowocześnie wyposażone laboratoria; koła naukowe tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych; współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi; publikacje studenckie, konkursy translatoryczne.
Na translatorycznych studiach pierwszego stopnia rozwijamy warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu; studenci doskonalą umiejętności językowe, uczą się także teorii przekładu, językoznawstwa, historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
 
Absolwenci obu specjalności mogą kontynuować studia przez dwa lata na poziomie magisterskim, a potem podjąć czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w ramach Filologicznych Studiów Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Specjalność nauczycielska: różne typy szkół, szkoły językowe i dwujęzyczne, wydawnictwa, media, instytucje kultury, organizacje międzynarodowe.
 
Specjalność translatoryczna: wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house, instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej), media, instytucje kultury, instytucje i organizacje międzynarodowe.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5,6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,6

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty jeden laureat Olimpiady Wiedzy o Gdańsku (wersja anglojęzyczna).
  6. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 75

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
08 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 26 czerwca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 lipca 2019 roku, 11:38