Filologia angielska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia angielska

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

 
Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; praktyki nauczycielskie; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+; nauka innych języków obcych; innowacyjne narzędzia dydaktyczne: Web 2.0, blended learning, planowanie zajęć z wykorzystaniem ICT; nauczyciele z Wielkiej Brytanii i USA; publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych. 
Absolwenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Anglistyczne studia stacjonarne II stopnia oferują uzyskanie w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej i następnie możliwość podjęcia studiów III stopnia na Filologicznych Studiach Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Różne typy szkół publicznych, społecznych i prywatnych, szkoły językowe i dwujęzyczne, wydawnictwa, media, instytucje kultury, organizacje międzynarodowe.

 

SPECJALNOŚĆ TRANSLATORYCZNA

 
Staże w firmach tłumaczeniowych; wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu; prowadzący z wieloletnim doświadczeniem praktycznym; nowocześnie wyposażone laboratoria; koła naukowe tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych; współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi; publikacje studenckie, konkursy translatoryczne.
 
Na studiach drugiego stopnia kształcenie odbywa się w ramach wybranej ścieżki: przekład specjalistyczny lub przekład audiowizualny dla wydawnictw i mass-mediów. Studenci doskonalą warsztat tłumacza i poznają środowisko pracy tłumacza.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Program translatoryki odzwierciedla realia rynku i kształci tłumaczy, którzy są przygotowani do współpracy z wydawnictwami, biurami tłumaczeń, agencjami tłumaczeń oraz podmiotami zatrudniającymi tłumaczy w trybie in-house, instytucjami Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej), mediami, instytucjami kultury a także instytucjami międzynarodowymi.

 

SPECJALNOŚĆ PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO 

 
Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym z dziedziny językoznawstwa i informatyki (współpraca z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) oraz nowych technologii; międzyinstytutowa współpraca naukowa i dydaktyczna; nowocześnie wyposażone laboratoria; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus; współpraca z firmami IT; warsztaty prowadzone przez pracowników/praktyków z firm zewnętrznych, publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych; dla najlepszych studentów pomoc w zdobyciu stażu w firmach zajmujących się wykorzystaniem języka naturalnego w nowych technologiach.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Firmy i korporacje zajmujące się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz firmy zajmujące się pracą nad sztuczną inteligencją.
 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska, translatoryczna, przetwarzanie języka naturalnego

(specjalność PJN prowadzona jest przez Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Egzamin dwuetapowy:

  • część pierwsza, pisemna: test z języka angielskiego (na poziomie C1/C2) – max 100 pkt.,
  • część druga: rozmowa kwalifikacyjna - max 50 pkt. 

O przyjęcie na specjalność translatoryczną oraz specjalność przetwarzanie języka naturalnego mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej.

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek.

 


 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 100

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2019 r.

Egzamin
13 września 2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna
16 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 września 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 września 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 03 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 września 2019 roku, 8:21