Filologia germańska - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia germańska

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Filologia germańska
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego oraz angielskiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Studia te wyposażają w kompetencje tłumacza (specjalność translatoryczna), a także w uprawnienia nauczyciela (specjalność nauczycielska na studiach magisterskich – II stopnia). Specjaliści z wysoką znajomością języka niemieckiego są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy.
Pogłębiać wiedzę można podczas praktyk tłumaczeniowych lub biurowych, warsztatów prowadzonych przez nasze firmy partnerskie z sektora usług biznesowych, na wykładach gościnnych, spotkaniach autorskich, w kołach naukowych „Kommers” i „Translator”, niemieckojęzycznym Teatrze Studenckim, na stypendiach zagranicznych w ramach Erasmusa, m.in.: w Kolonii, Lipsku, Siegen, Getyndze, Düsseldorfie, Augsburgu i Zittau/Görlitz.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Nasi absolwenci pracują w jednostkach samorządowych i korporacjach, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń i turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, a także w strukturach Unii Europejskiej. Ponieważ Trójmiasto jest dużym ośrodkiem sektora usług biznesowych (BPO i SSC), studenci i absolwenci są obecnie rozchwytywani przez firmy zajmujące się m.in. obsługą klienta i księgowością korporacyjną. Ponadto absolwenci specjalności nauczycielskiej nauczają języka niemieckiego we wszystkich typach szkół (po studiach II stopnia). Niemcy to jeden z najbardziej chłonnych rynków, największy inwestor na rynku polskim i najczęstszy partner biznesowy polskich podmiotów.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język niemiecki

0,6

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, WOS, matematyka, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznych, język regionalny, język mniejszości narodowych

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
25 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
29 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
06 sierpnia 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 16 lipca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 278
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 96

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 6 sierpnia 2019 roku, 12:43