fbpx Geologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Geologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Geologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Geologia
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Oceanografii i Geografii

Strona WWW Wydziału: http://www.oig.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii. Absolwent będzie legitymował się szczegółową wiedzą z zakresu geologii dynamicznej i historycznej, sedymentologii, mineralogii, petrografii, paleontologii, geologii złóż, hydrogeologii i nauk pokrewnych pozwalającą na zrozumienie procesów egzo- i endogenicznych. Studia obejmują różne formy kształcenia, obok wykładów, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria oraz praktyki terenowe. Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych. Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, absolwent będzie legitymował się umiejętnością stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym. Studia umożliwiają kontynuację kształcenia na II stopniu na kierunkach geologia, oceanografia, geografia i pokrewnych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Możliwość zatrudnienia po kierunku geologia: samodzielne przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne (pomiary, badania geologiczne, itp.), wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej, gospodarka zasobami środowiska, w tym również w administracji publicznej.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

matematyka

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:
  • zwycięzcy (1 osoba lub zespół, maksymalnie 3 osoby) Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub matematycznych;
  • Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 45

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 17

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Rekrutacja dodatkowa 2

liczba miejsc ogółem: 7

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon.-pt.: 10:00-15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, sala wystawowa
81-378 Gdynia
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 66 66, +48 58 523 66 34

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 września 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 września
pon.-pt.: 10:00-15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, sala 2E
81-378 Gdynia
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 66 66, +48 58 523 66 34

Rekrutacja dodatkowa 2

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
07 października 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
09 października 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
17 października 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon.-pt.: 10:00-15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, p. S 202
81-378 Gdynia
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 67 02

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 17 października 2019 roku, 10:36