fbpx Gospodarka przestrzenna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gospodarka przestrzenna - stacjonarne II stopnia

Gospodarka przestrzenna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Gospodarka przestrzenna
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu znajomości środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią oraz planowania przestrzennego i realizacji, zakładanych przez władze różnego szczebla, polityk społecznych i środowiskowych.
 
Realizacja studiów odbywa się w ramach jednej z dwóch specjalności:
 • Zarzadzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej
 • Rozwój regionalny i lokalny.
Atuty kierunku:
 • Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna.
 • System pracy ze studentem na seminariach magisterskich opiera się na spersonalizowanym podejściu, bazującym na zainteresowaniach i mocnych stronach studenta.
 • Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci mogą, bez dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w ramach specjalizacji nauczycielskiej.
 • Studenci mają okazję skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz studiować za granicą w ramach programów ERASMUS+ i MOST.
 • W Instytucie Geografii prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
 • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego
 • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej
 • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 sierpnia 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 sierpnia
pon.-pt.:10:00-15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92, +48 725 991 253

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 25 czerwca 2020 roku, 11:43